„Strategia dla zuchwałych” Marek Staniszewski, szkolenie otwarte

intensywny jednodniowy warsztat z Markiem Staniszewskim, który w przystępnej i „kompaktowej” formie analizuje i przekazuje najskuteczniejsze zasady wdrażania strategii marki w wersji dla tych, którzy pragną więcej. Krótkie moduły teoretyczne w postaci „pigułek wiedzy” przeplatają się z angażującymi ćwiczeniami praktycznymi.

http://sar.org.pl/public/content/strategia%20dla%20zuchawlych%202017/Szkolenie%20dla%20zuchwalych_2.pdf

Terminarz
8,29 Listopada
7, 14 Grudnia

Godziny szkolenia: 9:00-17:00
Cena szkolenia:
800,00 zł netto (cena dla członków SAR)
1300,00 zł netto (cena dla firm niezrzeszonych)

PROGRAM SZKOLENIA
1. Analiza trendów i otoczenia rynkowego w myśleniu strategicznym
1.1. Rozumienie struktury rynku, zjawisk gospodarczych,
społecznych i kulturowych jako warunek sukcesu w biznesie.
1.2. Analiza SWOT i Planowanie Scenariuszowe jako narzędzia strategiczne.
2. Tworzenie wygrywającej strategii biznesowej i jej przełożenie na
wyróżniające pozycjonowanie marki
2.1. modele osiągania przewagi konkurencyjnej,
2.2. prowokacja, kontrowersja i zaczepność strategiczna,
2.3. przykłady i zastosowanie modeli w praktyce.
3. Strategia marki – warunki konieczne by odnieść sukces
3.1. Elementy kluczowe przy określania celu marki i jej obietnicy
dla konsumenta,
3.2. W jaki sposób marka o ograniczonych zasobach może konkurować
w otoczeniu biznesowym.
4. Archetypy marki i storytelling jako narzędzia pomagające pełniej dookreślić
rolę brandu.
4.1. Psychologiczne i kulturowe rozumienie archetypów, przykłady
typologii, wykorzystanie archetypów w określaniu tożsamości marki.
4.2. Marka w typie „Challenger” – osobowość i cechy marek
rzucających wyzwanie dużym graczom
5. Consumer insight – jak pełniej rozumieć motywacje konsumenckie.
5.1. Rola motywacji emocjonalnej w podejmowaniu decyzji
konsumenckich. Sposoby docierania do istotnych „wglądów”
6. Komunikacja marki – rola briefu kreatywnego w procesie tworzenia przekazów.
6.1. Od idei, do realizacji. Warunki opracowania i wykorzystania briefu, który
jest dla działu kreacji inspiracją, a nie przeszkodą.
7. Lojalność konsumenta – behawioralne i emocjonalne czynniki budujące więź
z marką.
7.1. Jak budować więź z kapryśnym i zblazowanym konsumentem?
Mechanizmy przywiązania i zwiększania wartości.
8. Customer experience – budowanie angażujących
doświadczeń konsumenckich.
8.1. Marketing doświadczeń jako pełna forma zaangażowania konsumenta
w markę.
8.2. Niecodzienne doświadczenia jako oręż marek o ograniczonych zasobach.

 

Related Post