dr hab. Piotr J. Przybysz

dr hab. Piotr J. Przybysz, Kierownik Zakładu Estetyki i Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nidzicy w 1978 roku rozpocząłem studia na Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, którą ukończyłem w 1983 roku z tytułem magistra inżyniera nawigatora i stopniem podporucznika marynarki wojennej. W roku 1989 ukończyłem studia na Wydziale Humanistycznym kierunek filologia polska, a w 1990 roku obroniłem pracę doktorską. Do 2010 roku pełniłem służbę w Akademii Marynarki Wojennej, m.in. na stanowisku prodziekana ds. nauki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Po opublikowaniu książki poświęconej filozofii sztuki Stefana Morawskiego i pomyślnie zdanym kolokwium habilitacyjnym rozpocząłem pracę na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem kierownikiem Zakładu Estetyki i Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, członkiem Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i International Association for Aesthetics. Moje pasje to: książka, film i rower MTB i szosa.

Related Post