Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2017r. – na co wpłynie? Odpowiada Kancelaria Magdalena Raniszewska

Zgodnie z rozporządzeniem określającym minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku, od przyszłego roku płaca minimalna wynosić będzie 2.000 zł miesięcznie lub 13 zł za godzinę. Przy czym co istotne, stawki te dotyczą całości wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika, a nie tylko wynagrodzenia zasadniczego – tym samym, wysokość tego wynagrodzenia oblicza się sumując wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (np. premie czy dodatki).

Wypłata wynagrodzenia niższego niż minimalne stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zaś postanowienia umowy o pracę przewidujące taką stawkę są nieważne.

Przypomnijmy, że obecnie pensja minimalna to 1850 zł brutto dla umów o pracę, natomiast dotychczas brak było przepisów regulujących minimalną stawkę godzinową. Jednakże zgodnie z przepisami, jeżeli pracownik uzyskuje obecnie wynagrodzenie niższe niż 2000 złotych brutto, nie ma obowiązku zmiany treści jego umowy o pracę — w takim przypadku pracodawca powinien wypłacać mu tzw. „wyrównanie do minimalnej”.

Wraz z płacą minimalną rosną też niektóre świadczenia, których wysokość oblicza się na jej podstawie, np. dodatek za pracę w porze nocnej, maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing, czy też kwota wolna od potrąceń.

Nowością jest fakt, iż od 2017 r. minimalna stawka godzinowa będzie obowiązywała również w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę zlecenie (o czym więcej w tym wpisie). Co więcej, w przypadku umów zlecenia i umów o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej ze stawki minimalnej trzeba będzie dokonywać co najmniej raz w miesiącu.

Ponadto, od 2017 roku zmieniają się także przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy. Nowe regulacje znoszą podział na „nowych” oraz „starych” pracowników – tym samym osoba rozpoczynająca pracę w przyszłym roku także zarobi minimum 2000 zł brutto, a nie tak jak dotychczas 80% tej kwoty.

Magdalena Raniszewska – Radca prawny
www.raniszewska.pl

magda-raniszewska

Related Post

There are 1 comments

  1. Pingback: ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

Comments are closed.