Unilever Polska w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomorski oddział spółki Unilever Polska dołączył do Polskiej Strefy Inwestycji. W zakładzie w Baninie, w którym produkuje lody, zainwestuje prawie 150 mln zł. To największa kapitałowo inwestycja, która otrzymała decyzję o wsparciu od Pomorskiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej od czasu wejścia w życie nowych przepisów.

Oddział Lodów i Produktów Mrożonych Polska S.A. w Baninie otrzymał decyzję o wsparciu inwestycji i pomocy publicznej, a tym samym możliwość zwolnienia z podatku dochodowego. Na polskim rynku lodów Unilever Polska jest liderem pod względem wartości sprzedaży – z udziałem na poziomie prawie 27 procent. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych Polska S.A. w Baninie jest jedynym zakładem spółki w Polsce produkującym lody średniej wielkości na obszar całego kraju. W 2018 r. lody produkowane przez zakład w ok. 50 proc. zasiliły polski rynek produktów lodowych. Wśród nich znajdują się m.in. lody Big Milk, Magnum i Nogger.

Projekt inwestycyjny, który otrzymał decyzje o wsparciu, przewiduje rozbudowę i modernizację elementów konstrukcyjnych Zakładu, a także wyposażenie go w zaawansowane technologicznie linie produkcyjne. Realizacja inwestycji pozwoli spółce zwiększyć produkcję o ok. 142 tys. hektolitrów   lodów rocznie. Inwestycja przyczyni się także do stworzenia 17 nowych miejsc pracy. Przewidywany termin jej zakończenia  to koniec 2022 r.

–  Tak duża inwestycja polegająca na wdrażaniu najbardziej zaawansowanych technologii, która  wnosi wartość dodaną i przyczynia się do rozwoju regionu, jest dla nas szczególnie ważna. Jak widać nowa ustawa o wspieraniu inwestycji stwarza impulsy inwestycyjne do lokowania inwestycji w Polsce przez globalnych graczy i zwiększa popyt na lokalne surowce produkcyjn,e co wpływa także na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Od początku funkcjonowania nowej ustawy o wspieraniu inwestycji, czyli od września ubiegłego roku, PSSE wydała decyzję o wsparciu inwestycji 15 przedsiębiorstwom, z czego połowa to firmy średnie, małe i mikro.  Łącznie zadeklarowały nakłady inwestycyjne na poziomie 519 mln zł i utworzenie prawie 200 nowych miejsc pracy.  Nowy system zmienił zasady funkcjonowania stref ekonomicznych, znosząc ich  granice,  co oznacza, że zwolnienie z podatku dochodowego jest niezależne od miejsca inwestycji. Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych firmy nie muszą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie jest to dla nich najkorzystniejsze. Nowy system zróżnicował także kryteria przyznawania pomocy w zależności od jakości inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa  czy sytuacji gospodarczej w regionie.

PR

Related Post