Sopocki Dreamlab organizuje porady dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i zaprasza do nowego przedszkola

Działający od trzech miesięcy sopocki Dreamlab – przedszkole terapeutyczne – przedstawia ofertę skierowaną dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ze spektrum autyzmu. Rodzice mogą bezpłatnie skorzystać z fachowej porady przez cały kwiecień. Pracownicy przedszkola podkreślają społeczną misję swojej placówki, której głównym celem jest przygotowanie dzieci do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie.

Już od kilku dni rodzice dzieci, które wymagają specjalnego podejścia w edukacji i nauce samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, mogą skorzystać z zaproszenia do odwiedzin sopockiego przedszkola terapeutycznego prowadzonego pod marką Dreamlab. Placówka przygotowuje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu, do uczestnictwa w systemie edukacji włączającej oraz samodzielnego funkcjonowania w szkole i codziennym życiu. Tak właśnie wygląda misja społeczna placówki.

Jak mówi Grażyna Bejster, dyrektor merytoryczny Dreamlab: „Rodzice, którzy dowiadują się o trudnościach rozwojowych własnego dziecka, oczekują wsparcia oraz informacji na temat miejsc, w których otrzymają diagnozę oraz wskazówki do pracy terapeutycznej. Następnym krokiem jest poszukiwanie palcówki, które zapewni odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Terapeuci Dreamlab w sposób zindywidualizowany oraz kompleksowy udzielają specjalistycznego wsparcia dzieciom ze spektrum autyzmu”.

Terapeutyczny Punt Przedszkolny Dreamlab przeznaczony jest dla maksymalnie dwudziestu pięciu dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat. Z taką niewielką grupą pracować będzie duże grono specjalistów: psychologowie, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej oraz terapeuci współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Terapeutów Metody prof. A. Tomatisa „Mamy Głos” oraz dwoma renomowanymi belgijskimi instytutami prowadzonymi przez ucznia i spadkobiercę dorobku naukowego prof. A. Tomatisa – Jozefa Vervoorta., dzięki którym przedszkolaki otrzymują codzienną darmową terapię. Dreamlab jest pierwszym prywatnym przedszkolem, w którym terapia oparta jest na metodzie prof. A. Tomatisa.

Terapeutyczny punkt przedszkolny Dreamlab czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 17:00. Na rodziców czekają opiekunowie i terapeuci, gotowi do podzielenia się wiedzą i równie chętnie zaprezentują placówkę. Dzieci również spotkają tam wyjątkowego mieszkańca i przewodnika – kota Milo, który oprowadzi je po ważnych miejscach w przedszkolu.

Oprócz prowadzonej przez Dreamlab rekrutacji i porad dla rodziców, ci ostatni mogą wziąć udział w bezpłatnej konferencji naukowej „Personalizacja i innowacyjność w terapii, nowoczesne technologie oraz społeczne formy wsparcia we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. O metodzie Prof. A. Tomatisa i nie tylko”.

Konferencja organizowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dreamlab Terapeutyczny Punkt Przedszkolny odbędzie się 7 kwietnia w Gdańsku, w Auli S211 WNS Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Jana Bażyńskiego 7. Więcej informacji znajduje się na www.konferencja.dreamlab.edu.pl

Aktywności Dreamlab oraz organizacja konferencji wpisują się w wydarzenia organizowane z okazji Światowego Dnia Autyzmu, obchodzonego co roku 2 kwietnia. Jego celem jest uświadomienie społeczeństwu funkcjonowania w nim osób ze spektrum autyzmu oraz zwrócenie uwagi na wyzwania im towarzyszące w codziennym życiu i edukacji.

PR

Related Post