Skrawek polskości za granicą? Oferta Instytutów Polskich

Mieszkasz za granicą i tęsknisz za Polską? Chcesz swoim nowym znajomym pokazać polską sztukę, kulturę czy historię? Sprawdź, gdzie mieści się najbliższy Instytut Polski i zorganizuj edukacyjną wycieczkę do Twojej ojczyzny choćby na jeden dzień. Z artykułu dowiesz się, jaką działalność prowadzą te placówki.

Zadaniem Instytutów Polskich jest promowanie bardzo szeroko rozumianej kultury i sztuki, zarówno tej przeszłej, jak i współczesnej. Ważnym aspektem jest także edukacja związana z dziedzictwem narodowym oraz z językiem polskim. Placówek jest 26 w stolicach europejskich państw, ale także na całym świecie m.in. w Indiach, w Japonii, w Chinach, w USA czy w Gruzji.

Instytuty Polskie podlegają Ministerstwu Spraw Zagranicznych i realizują cele dyplomacji publicznej i kulturalnej, dbając o pozytywny wizerunek naszego kraju. Misją jest także docieranie do środowisk zagranicznych, do mieszkańców danego państwa i tym samym nawiązywanie relacji w obszarze kultury i sztuki, wymiany międzykulturowej. Istotnym przedsięwzięciem są zatem projekty dotyczące współpracy z innymi polskimi instytucjami kultury jak np. Instytut Książki, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina czy Instytut Adama Mickiewicza.

Wydarzenia kulturalne – idź na koncert czy wystawę.

Kluczowym działaniem Instytutów Polskich jest organizacja różnego rodzaju wydarzeń – koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, pokazów filmowych, wykładów i konferencji z udziałem polskich artystów i twórców. Każda placówka ma swój własny program. Na przykład aktualnie w Tokio można wybrać się na X. edycję festiwalu filmowego, podczas którego obejrzycie takie filmy jak: „Podwójne życie Weroniki”, „Jak najdalej stąd” czy dokument o Lemie „Autor Solaris”. Lem jest także bohaterem programu kulturalnego Instytutu Polskiego w Bukareszcie, gdzie z okazji stulecia jego urodzin organizowane są wystawy, projekcje filmowe oraz słuchowiska teatralne. W Nowym Jorku powstała m.in. instalacja przestrzenna „Circula for Eco Solidarity 2020-2021” inspirowana 40 rocznicą powstania Solidarności. Szwecja nawiązuje do 25.rocznicy przyznania Nobla Wisławie Szymborskiej, Paryż organizuje koncerty współczesnych twórców jazzowych, a Londyn wspomina Pawlikowską-Jasnorzewską.

Jednym słowem – oferta spotkań kulturalnych jest naprawdę różnorodna i bogata, pokazuje różne oblicza twórczości polskich artystów oraz ich dorobku kulturalnego. W wielu siedzibach Instytutów Polskich znajdują się również galerie sztuki, które regularnie prezentują wystawy polskich artystów oraz biblioteki, w których czytelnicy mają dostęp do literatury polskiej.

Wirtualnie – Śladami Polski

Pandemia zmieniła w znaczący sposób kwestie dostępu do oferty Instytutów Polskich, Dzięki przeniesieniu części działań do przestrzeni wirtualnej, poszerzono także zakres dotarcia do szerszego grona odbiorców. Placówki prowadzą obecnie rozbudowaną działalność internetową, gdzie zamieszczane są przeróżne ilustracje, nagrania, filmy, programy i informacje. Jeśli nie mamy możliwości osobistego odwiedzenia wydarzenia, warto zobaczyć, do czego możemy mieć dostęp poprzez media społecznościowe. W dotarciu do materiałów wirtualnych może także pomóc portal www.culture.pl, który jest najbardziej wszechstronnym źródłem wiedzy o polskiej kulturze, także tych organizowanych za granicą. Znajdziemy tu recenzje, opisy i informacje o polskich artystach i ważnych wydarzeniach. Portal powstał ponad 10 lat temu i jest prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza, którego zadaniem jest udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej.

Wystawy, pokazy czy spektakle nie są jedyną działalnością Instytutów Polski. Wszystkie też oferują możliwość bezpłatnej nauki języka polskiego. Lekcje organizowane są w siedzibie danej placówki, ale można też uzyskać informacje o kursach na uczelniach wyższych danego miasta czy w innych szkołach. Na stronach internetowych Instytutów Polskich można też znaleźć informacje dotyczące studiowania w Polsce, o stypendiach czy wolontariacie. To właśnie Instytuty Polskie, jak ten np. w Paryżu, organizują spacery po mieście śladami znanych Polaków czy polskiej emigracji.

Jeśli tak się zdarzyło, że życie Was osadziło czasowo lub na stałe w innym kraju, warto wiedzieć, że kawałek Polski można znaleźć w takich miejscach jak Instytuty Polskie. Zachęcamy do pielęgnowania naszej kulturowej tożsamości i dziedzictwa narodowego, do uczestnictwa w promowaniu polskości za granicą i do dzielenia się naszymi wartościami.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku prowadzi serię „Śladem Instytutów Polskich”, dzięki której przybliża działalność poszczególnych placówek na świecie. Serię odnajdziecie na profilu na serwisie Facebook @RODMGdansk oraz na Twitterze @rodm_gdansk!

RODM, czyli..

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej jest projektem MZS-u i został założony w Gdańsku w 2016 r. Jest prowadzony przez Stowarzyszenie Morena przy ul. Jaśkowa Dolina 7. To jeden z 16 regionalnych ośrodków w całej Polsce. Rolą RODM jest przybliżanie polskiej polityki zagranicznej lokalnej społeczności. W związku z tym, iż Stowarzyszenie Morena działa głównie w środowiskach szkolnych, RODM Gdańsk oferuje bogaty przekrój różnych aktywności angażujących dzieci i młodzież. 

Czy jesteś pomorskim nauczycielem, samorządowcem, aktywistą czy przedsiębiorcą – RODM jest otwarty na bezpłatną współpracę.  Jest tą instytucją, która może edukować w regionie,  jeśli chodzi o zagadnienia Polski na świecie, kluczowych kwestii dyplomacji, ale także o zwykłych sprawach jak m.in. się przygotować do zwiedzania innych krajów, jak postrzegać ich tożsamość oraz  jak szukać pomocy, gdy coś nieprzewidywanego się zadzieje. 

Więcej www.rodm-gdansk.pl

Related Post