Raport Antal: 6 trendów na rynku kandydata w 2018 roku

Cykliczny raport „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” ukazuje aktualne trendy na rynku pracy takie jak: postawy pod kątem poszukiwania pracy, liczbę ofert jaką otrzymują kandydaci, motywację i warunki do zmiany zatrudnienia czy gotowość do relokacji. W tegorocznej edycji badania respondentów zapytano również o najczęstsze błędy pojawiające się podczas procesów rekrutacji, w których biorą udział. W tegorocznej edycji badania respondentów zapytano również o najczęstsze błędy pojawiające się podczas procesów rekrutacji, w których biorą udział.

Coraz więcej ofert i lepsze perspektywy zatrudnienia

Liczba otrzymywanych zaproszeń do procesów rekrutacyjnych rośnie. Przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzymują rocznie 9 ofert pracy. Analizując średnią liczbę otrzymanych ofert w poszczególnych specjalizacjach, do liderów niezmiennie od kilku edycji należy obszar IT. Wzrost o 25% zanotowany został również w przypadku inżynierów.

Przeciętna roczna liczba zaproszeń do udziału w procesach rekrutacyjnych w podziale na specjalizacje:

Przeciętna roczna liczba zaproszeń do udziału w procesach rekrutacyjnych w podziale na specjalizacje

Ile czasu zajmuje poszukiwanie nowej pracy?

W badaniu pytamy o możliwość znalezienia pracy adekwatnej do kompetencji i oczekiwań respondentów. O ile przy niskim poziomie bezrobocia w Polsce, zdecydowana większość kadry jest w stanie z łatwością znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, o tyle kluczowe jest pytanie, czy będzie to miejsce gwarantujące oczekiwany rozwój zawodowy.

Ile czasu zajmuje poszukiwanie nowej pracy?

Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI w terminie 14.03-7.05 2018 roku. W badaniu wzięło udział 1125 respondentów z całej Polski, średnio mających 38 lat i 14 lat doświadczenia zawodowego.

Pobierz pełny raport

PR

 

 

 

 

 

Related Post