Promedica24 z tytułem Odpowiedzialnego Pracodawcy – Lidera HR 2016

Promedica24 została wyróżniona tytułem Odpowiedzialnego Pracodawcy – Lidera HR 2016. To kolejne wyróżnienie za politykę personalną prowadzoną firmę, zaś kapituła programu doceniła tworzenie nowych miejsc pracy oraz zaangażowanie w inicjatywy z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

Promedica24 zdobyła kolejną nagrodę w obszarze polityki personalnej. Firmę nagrodzono tytułem i godłem Odpowiedzialny Pracodawca– Lider HR 2016. W zamierzeniu autorów programu i kapituły, nagroda i godło gwarantują solidność, rzetelność i wiarygodność pracodawcy. W uzasadnieniu wyróżnienia kapituła zwróciła szczególną uwagę na wzrost zatrudnienia, tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy, szeroko wachlarz rozwoju pracowników i ich kompetencji oraz ciekawe inicjatywy i silne zaangażowanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Maria Korzeniewska-Jeleń, dyrektor wykonawczy ds. HR w Promedica24, tak skomentowała przyznane wyróżnienie: „Jestem dumna z naszej firmy i cieszę się, że to właśnie my otrzymaliśmy taką nagrodę. Przede wszystkim chcę jednak podziękować naszym pracownikom – tym z ponad 40 oddziałów w całej Polsce, jak i tym z centrali. To dzięki nim możemy być nagradzani za swoje podejście do najcenniejszego zasobu w każdej organizacji – do ludzi. Dziękuję!”

Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR to program organizowany przez magazyn Strefa Gospodarki, dodatek do Dziennika Gazety Prawnej. Jak piszą autorzy programu, jego celem jest upowszechniane oraz propagowanie właściwych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej oraz strategii integracji spraw personalnych ze sprawami biznesowymi. Program adresowany jest do firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski, dla których dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników wpisana jest w strategię przedsiębiorstwa. Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zatrudnienia.

Kilka miesięcy temu Promedica24 została wyróżniona tytułem Solidnego Pracodawcy 2016. Jak podkreślają jej przedstawiciele, to efekt orientacji na rozwój zasobów ludzkich – zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Promedica24, organizując legalną pracę za granicą dla setek opiekunów i opiekunek, chce kreować nowy zawód i najwyższe standardy na rynku.

PR

Related Post

There are 4 comments

  1. Pingback: ประกัน รถยนต์

  2. Pingback: Buy MDMA Skulls Online

  3. Pingback: Shop toxic enclomiphene

  4. Pingback: ร้านเค้กบางแค

Comments are closed.