Pod patronatem Biznesnafali: relacja z IX edycji Executive Innovation Forum

17 czerwca w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się IX edycja konferencji organizowanej przez Executive Club – Executive Innovation Forum. Część merytoryczna wydarzenia objęła trzy panele dyskusyjne oraz sześć wystąpień, a wieczorem, podczas uroczystej Gali, poznaliśmy wyniki dwóch konkursów „Diamenty Innowacji” oraz „Sustainable Economy Awards”. Po ogłoszeniu zwycięzców odbył się wieczorny bankiet. Wydarzenie odbyło się pod auspicjami Biznesnafali.pl

Konferencję zainaugurowało wystąpienie Gościa Honorowego, Dr. Marka Niedużaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Mówca wskazał, że należy otworzyć gospodarkę na nowe rozwiązania, podkreślając, że szacunkowo 2/3 wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych jest powiązana z implementacją innowacji. Podsekretarz Stanu zwrócił również uwagę na fakt, że polscy przedsiębiorcy muszą liczyć się również z ryzykiem i nabyć umiejętność wyciągania odpowiednich wniosków po odniesieniu porażki. Mówca zaznaczył, że Unia Europejska sformatowała fundusze przeznaczone na odbudowę gospodarek po pandemii z założeniem dwóch transformacji: zielonej i cyfrowej. W obydwu obszarach innowacje są fundamentem, a kluczem do pożądanego rezultatu w dziedzinie innowacji są innowatorzy, który odważnie i otwarcie podejmują ryzyko.

Kolejnym punktem w programie było wystąpienie Gościa Specjalnego, Magnusa Penkera – znanego na całym świecie eksperta w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i transformacji biznesu. Magnus Penker wskazał najważniejsze czynniki sukcesu organizacji, podkreślając, że innowacje są w zasięgu ręki każdego przedsiębiorcy i każdy lider może zostać innowatorem. Mówca zachęcał do odważnych decyzji i przejęcia większej kontroli nad własnym życiem. Magnus Penker, bazując na swoim doświadczeniu, przekazał słuchaczom rady i wskazania, jak zadbać o organizację i wprowadzić innowacje. Za najważniejsze aspekty uznał współpracę i otwartość na innych, wyznaczanie celu oraz wytrwałość w jego osiągnięciu.

Kolejnym Gościem przemawiającym podczas konferencji był Profesor Witold Orłowski, ekonomista i wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W swoim wystąpieniu pt. „Economic Outlook 2021” omówił najważniejsze kwestie gospodarcze kraju. Profesor zwracając uwagę na zmienność kondycji państwa, zauważył, że mimo zażegnania jednych kłopotów i teoretycznego powrotu do stanu sprzed pandemii, czekają na nas kolejne problemy – rosnąca inflacja, czy też problemy ze znalezieniem pracowników. Ekonomista ostrzegł również przed zbyt dużą pewnością i przekonaniem o zakończeniu pandemii, nawołując do obserwacji rozwoju sytuacji. Według Profesora należy przede wszystkim pamiętać o wyzwaniach związanych z czwartą rewolucją przemysłową i nadchodzących zmianach.

Po pierwszych wystąpieniach nadszedł czas na dyskusję panelową o cyfrowej transformacji biznesu, którą moderował Profesor dr hab. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. W gronie panelistów byli: Sylwia Bilska – Dyrektor Generalna, Edenred Polska, Ireneusz Borowski – Country Manager, Dassault Systèmes, Dariusz Kwieciński – Prezes Zarządu, Fujitsu Poland, Dr Jerzy Kwieciński – Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA, Mariusz Pełechaty – Prezes Zarządu, Koda Bots oraz Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Pod dyskusję została poddana transformacja oraz wszystkie wyzwania z nią związane. Rozważania objęły kwestie utrzymujących się trendów oraz pracy zdalnej w Polsce. Prelegenci zwrócili uwagę na złożoność procesu transformacji cyfrowej i podkreślili, że nie polega on jedynie na implementacji komunikatorów internetowych. Jednocześnie wskazano, że oprócz wszystkich wprowadzanych rozwiązań, należy zadbać o poprawność komunikacji oraz kreatywność, ponieważ wraz z dynamiką zmian, pogłębia się wrażliwość ludzi na sposób komunikowania. Paneliści zgodnie stwierdzili, że Polsce kończy się era tanich kosztów i konkurować można jedynie innowacją oraz kwalifikacjami pracowników. Panel zakończył się serią rad ekspertów dla wszystkich przedsiębiorców na drodze rozwoju cyfryzacji w organizacjach.

Po pierwszej dyskusji panelowej Dariusz Kwieciński, Prezes Zarządu, Fujitsu Poland poprowadził case study pt. „Transformacja cyfrowa to nie transformacja IT”, w którym przekonywał słuchaczy, że nie należy traktować transformacji jako zmian w technologii. Podkreślając rolę rozwiązań technologicznych, wskazał jednak, że nie należą one do elementu wiodącego w całym procesie. Najważniejszy jest rozwój biznesu i to wzrost decyduje o udanej transformacji. Rekomendacją wynikającą z wystąpienia jest otwartość i gotowość do współpracy z osobami z zewnątrz – jest to sposób na uniknięcie porażki i zaskoczeń. Prezes omówił również stosowanie chmury hybrydowej, podkreślając, że nie ma ona uniwersalnego zastosowania i zależna jest od charakteru i kultury firmy.

Po prezentacji oraz krótkiej przerwie networkingowej rozpoczęła się dyskusja, której moderatorem był Profesor dr hab. Tomasz Szapiro – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w kadencji 2012–2016. W panelu udział wzięli: Magdalena Burzyńska – Dyrektor Zarządzająca, Ayming Polska, Dawid Cycoń – Prezes Zarządu, ML System, Aleksander Jakubczak – Dyrektor ds. rozwiązań 5G, Huawei Polska, Paweł Kolczyński – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – Profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski – Prezes Zarządu, InPhoTech. Dyskusja rozpoczęła się od podsumowań dotyczących miejsca Polski w rankingach innowacyjności i opinii Polaków. Eksperci starali się wskazać, co mogłoby poprawić pozycję kraju oraz jakie są zagrożenia i bariery związane z zaangażowaniem w rozwój innowacji. Mówcy stwierdzili, że należy rozszerzyć i wzmocnić kontrakty pomiędzy biznesem a uczelnią oraz podkreślili znaczenie współpracy, otwartości oraz ochrony własności intelektualnej.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na case study „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w profilaktyce szyjki macicy”, przygotowane przez dr. hab. inż. Jakuba Barbasza, współzałożyciela Digitmed. Mówca wskazał potrzebę poprawy umiejętności komunikacji międzyludzkiej oraz podkreślił problem polegający na pomijaniu badań przesiewowych przez kobiety w Polsce, co jest skutkiem wieloletnich zaniedbać systemu, a szczególnie programu profilaktyki. Potrzebujemy systemu, który wpłynie na decyzje kobiet i wykonywalność badań. Sztuczna inteligencja jest rozwiązaniem, które zapewni poprawę jakości procesu. Profesor podkreślił, że system musi być odpowiedni dla każdego, kogo dotyczy system – zarówno lekarza, jak i pacjenta oraz osób pośrednich. Opracowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu wpłynie chociażby na zwiększenie wykrywalności, zaoszczędzi czas oczekiwania na wynik oraz zmniejszy ilość niejednoznacznych wyników i zwiększy dostępność cytologii profilaktycznych.

Moderatorem trzeciego panelu dyskusyjnego pod hasłem „Innowacyjna energetyka” był Dr inż. Waldemar Szulc, Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Wśród panelistów pojawili się: Dariusz Bliźniak – Wiceprezes Zarządu, Respect Energy, Adam Kostrzewa – Dyrektor Zarządzający, Pion Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska SA, Krzysztof Ławrywjaniec – Dyrektor Działu OZE, MAAT4, Adam Pantkowski – Członek Zarządu VH Invest AG, Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group oraz Dr inż. Paweł Urbański – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Columbus Energy, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Paneliści skupili się na przyszłości energetyki, angażując się w rozmowę na temat niezbędnego środka do poprawy innowacyjności. Rośnie świadomość społeczeństwa i równolegle wzrasta ilość wyborów proekologicznych. Eksperci przyznali, że nieunikniona jest transformacja, na którą polska energetyka jest gotowa. Podsumowaniem panelu dyskusyjnego było stwierdzenie, że Polacy oczekują czystej i taniej energii.

Po zakończeniu części merytorycznej rozpoczęła się Wieczorna Gala, podczas której rozdane zostały „Diamenty Innowacji” oraz „Sustainable Economy Awards”. Podczas pierwszej ceremonii nagrodzono firmy, które osiągnęły sukces w zakresie wdrażania innowacji, natomiast „Sustainable Economy Awards” trafiły do najbardziej zasłużonych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nominacje każdej z kategorii wskazali członkowie Kapituły Konkursowej, którzy po naradach, wyłonili zwycięzców. Po wręczeniu nagród prezentację pod hasłem „For Good. Movement – Czas na zmiany” wygłosiła Sylwia Bilska, Dyrektor Generalna, Edenred Polska. Wieczór zakończył się koncertem zespołu „Cookies Band” oraz bankietem networkingowym.

Laureaci „Diamentów Innowacji”:

Innowacja Roku: Finanse – BNP Paribas Bank Polska

Innowacja Roku: Przemysł – APA Group – wyróżnienie

Innowacja Roku: Logistyka – Panattoni Development Europe

Innowacja Roku: Energetyka – Ekoenergetyka-Polska

Innowacja Roku: Farmacja – AFLOFARM Farmacja Polska

Innowacja Roku: Chemia –  BASF Polska

CEO Roku – Rafał Michalski – Prezes Zarządu Blachotrapez

Laureaci „Sustainable Economy Awards”:

Wizjoner Odpowiedzialnego Biznesu – Piotr Mirosław – Prezes Zarządu Lyreco Polska
Lider Zrównoważonego Budownictwa – Spółka biurowa Skanska w CEE

Lider Zrównoważonej Produkcji – Unilever Polska

Lider Ekologii w Energetyce – Schneider Electric Polska

Lider Ekologii w Energetyce – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Lider Technologii dla Zrównoważonego Rozwoju – Robert Bosch

Lider Etyki w Biznesie – Kompania Piwowarska

Lider Zrównoważonego Finasowania – Bank Ochrony Środowiska

Lider Doradztwa dla Zrównoważonego Rozwoju – EY Polska

Lider Społecznej Odpowiedzialności – Jeronimo Martins Polska

PR

Related Post