Najlepsze praktyki HR wykorzystywane w polskim oddziale Aasa Spółka Aasa Global z prestiżowym tytułem Aon Best Employer Baltics 2018!

Dwa biura estońskiej centrali instytucji Aasa Global otrzymały certyfikat Aon Best Employer Baltics 2018. Aasa jest jedyną firmą z branży finansowej, która odebrała to wyróżnienie. Polski oddział Aasa prowadzi działania oparciu o globalną politykę firmy, wdrażając wysokie standardy w obszarze HR instytucji finansowych.

Na bazie 20-letniego doświadczenia w globalnych badaniach najlepszych pracodawców na świecie, firma Aon stworzyła unikalny program Best Employers. W tegorocznej edycji badania, w rejonie krajów nadbałtyckich prestiżowy certyfikat uzyskało jedynie pięć firm, w tym – Aasa Global. Dodatkowo, w tym prestiżowym gronie Aasa jest jedyną instytucją finansową.

Wyróżnienie Aon Best Employer Baltics 2018 przyznawane jest najlepszym pracodawcom tworzącym angażujące i kreatywne miejsca pracy. Podczas badań przeprowadzanych wśród pracowników, mierzona jest m.in. skuteczność przywództwa w organizacji, koncentracja talentów i ich rozwój, sprawność organizacyjna firmy i zaangażowanie pracowników w codzienne działania oraz inicjatywy wewnętrzne. Certyfikat Aon Best Employers porównuje organizacje, aby zidentyfikować te, które w praktyce dążą do stworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez unikalny zespół – dzięki temu stają się wyjątkowymi pracodawcami na rynku.

W badaniu Aasa Global została oceniona na podstawie czterech kluczowych miar:

  • Zaangażowania pracowników, którzy pozytywnie wypowiadają się o swojej firmie, czują się zmotywowani i planują pozostać w obecnym miejscu pracy.
  • Organizacji pracy, która ma charakter adaptacyjny i elastyczny, dostosowany do zmieniających się potrzeb pracowników.
  • Zaangażowania kadry zarządzającej w życie firmy, dostępność liderów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą.
  • Rozwoju talentów – pozyskiwania i zatrzymywania najbardziej wartościowych pracowników na rynku, których potencjał w firmie jest w pełni wykorzystywany.

Ankietę wypełniło 80% pracowników biura w Tallinie i aż 90% pracowników w siedzibie Aasa w Tartu. Łącznie engagement score wyniósł 87%, co daje wynik dużo powyżej średniej krajów Nadbałtyckich (średnia 52%) i plasuje Aasa Global Estonia w wyróżnionym gronie AON Best Employer Baltics.

Aasa Polska z angażującym HR

Nowoczesne działania HR prowadzone są również w polskim oddziale Aasa. Zgodnie z globalnym duchem firmy, Aasa stawia na świeże i dynamiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. W Aasa Polska koncentrujemy się przede wszystkim na naszych pracownikach, którzy są najważniejszą wartością firmy. Wszyscy razem współtworzymy to miejsce pracy, dlatego wdrażamy konkretne, nowoczesne narzędzia HR, by naszemu zespołowi pracowało się tu jak najlepiej. – mówi Anna Romańska, Dyrektor Personalna Aasa Global. Prowadzimy rozbudowane działania z obszaru HR development, wdrożyliśmy indywidualne spotkania z pracownikami i audyty nastrojów pracowniczych, a także innowacyjny projekt Work shadowing. Polega on na obserwacji codziennych obowiązków i trybu pracy w różnych działach, ukazując ich specyfikę i wyzwania im towarzyszące. Work shadowing pozwala lepiej zrozumieć pracowników i spojrzeć na ich pracę z zupełnie nowej perspektywy.

Codzienność w Aasa Polska to również inicjatywy kreatywne jak choćby Dog Day, ogromna elastyczność pracy oraz dbałość o work-life balance – to tylko niektóre przykłady naszych działań, ściśle zintegrowanych z nowoczesną polityką Aasa Global. W naszym niehierarchicznym biurze stworzyliśmy atmosferę prawdziwej, kreatywnej współpracy i stawiamy na ciągłą wymianę wiedzy, również w formule szkoleń pracowników – dla innych pracowników. Nasze działania są pozytywnie oceniane zarówno wewnątrz zespołów, jak i przez podmioty zewnętrzne. W ostatnim czasie Aasa uzyskała m.in. certyfikat HR Najwyższej Jakości przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) organizacjom o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim. 

W perspektywie globalnej – aspekty działań HR Aasa zostały szczególnie wysoko docenione przez pracowników, co zaowocowało prestiżowym certyfikatem Aon Best Employer Baltics 2018. Jesteśmy częścią Aasa Global, dlatego to wyróżnienie napawa nas ogromną dumą i mobilizuje do dalszego udoskonalania miejsca pracy i wdrażania kolejnych narzędzi HR, mających realny wpływ na codzienną jakość pracy.  

PR

Related Post

There are 2 comments

  1. Pingback: superkaya88

  2. Pingback: Dnabet.com

Comments are closed.