Marka Polski – głos środowiska biznesu, nauki, kultury. Zapraszamy do debaty na 100-lecie Niepodległości Polski

Szanowni Państwo, partnerzy i przyjaciele

ponad podziałami, we współpracy z wszystkimi otwartymi umysłami, liderami i inicjatorami zmian, środowiskiem nauki i biznesu, które poszukuje i przynosi odpowiedzi na to, co nas łączy i wzmacnia spotkaliśmy się, aby na 100-lecie Niepodległości Polski, w poszanowaniu tradycji i wspólnych wartości, powiedzieć jednym głosem, że:

aby razem wzrastać, różnorodność, rodzaje przedsiębiorczości, drogi solidarności społecznej, kształty postaw patriotycznych nie muszą się wykluczać. Jak również przyszła wizja Polski, którą w tym nadzwyczajnym czasie – 100-leciu Niepodległości Polski – warto wspólnie zdefiniować, określić kierunki, przestrzeń wariantów i możliwości, korzystając z wyjątkowego okresu, który w roku 2018 nas wszystkich łączy – Święto Niepodległości.

Dlatego w imieniu Rady Ekspertów Biznesu na fali, partnerów lokalnych i ogólnopolskich zapraszamy wszystkie otwarte i twórcze umysły, inicjatorów zmian, liderów, przedstawicieli środowisk nauki, biznesu, NGO do wspólnego dialogu, debaty i manifestu na rzecz określenia kierunków rozwoju marki Polska.

Zapraszamy, zgłoszenia, pytania prosimy kierować na adres redakcja@biznesnafali..pl

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Waśkiewicz
przewodniczący Rady Ekspertów
redaktor  naczelny  Biznesu  na  fali
prezes klubu Marka jest kobietą Businesswoman Club

Wspólnoty buduje się na różne sposoby. Przynależność do nich jest ważną częścią naszego życia. Istnieje wiele badań psychologicznych pokazujących siłę, którą czerpiemy ze wspólnot, z grup, do których przynależymy. Z samego faktu, że przynależymy. Że mamy kontakt z bliskimi nam osobami, że budujemy relacja oparte na wzajemności i zaufaniu. Spotykanie się z bliskimi nam ludźmi, identyfikowanie się z grupą, wsparcie od innych, związane są z poczuciem szczęścia i dłuższym życiem. Ich istotność w przewidywaniu długości życia jest porównywalna do wpływu takich zagrażających czynników jak palenie czy brak ćwiczeń fizycznych. Z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Budując wspólnotę Polek i Polaków warto pamiętać, aby robić to w sposób inkluzywny, włączający. W setną rocznicę niepodległości Polski warto pamiętać, że budowanie wspólnoty nie musi wiązać się z wykluczaniem, pogardą i nienawiścią do wszystkich, którzy się z nami nie zgadzają lub mają odmienne od nas wartości. Pamiętajmy, że Polki i Polacy w swoich najtrudniejszych chwilach, odwoływali się często do haseł łączących, a nie dzielących, ludzi. Takich jak „Za wolność naszą i waszą” czy „Solidarność”. Może warto powrócić do tej tradycji i zrobić z niej nasz znak rozpoznawczy? Rozwijajmy więc bliższe i dalsze relacje z innymi, ale nie róbmy tego w oparciu o nienawiść i pogardę do tych, którzy są odmienni. Nie spuszczajmy także gardy autorefleksji. Tak jak zdrowa przyjaźń polega na tym, aby w razie konieczności powiedzieć przyjaciołom także rzeczy przykre; tak jak budowanie zdrowych relacji z innymi nie polega na ciągłym wychwalaniu siebie i niedostrzeganiu swoich wad i przewinień; tak budowanie sensownej wspólnoty powinno być oparte na krytycyzmie i umiejętności przyznania się do naszych win. Nie gloryfikujmy ani siebie, ani naszych mniejszych i większych wspólnot. Kochajmy nasze wspólnoty. Ale kochajmy, zachowując krytycyzm, a nie pielęgnując narcystyczne przekonanie o byciu najwspanialszym na świecie.

dr hab. Tomasz Besta, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, współautor książki “Między grupami. Przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią”. 

 

Wartość Marki Polski związana jest z jednej strony z atrakcyjnością naszego kraju dla zagranicznych, inwestorów ze wzrostem gospodarczym, inwestycjami w technologię, badania i rozwój, czy tworzeniem przyjaznego ekosystemu dla małych i średnich przedsiębiorstw, z drugiej strony, marka Polski, to także ludzie. To Polacy, którzy reprezentują nasz kraj zarówno w kraju, jak i na świecie.

Jako psycholog i trener biznesu, mieszkając w Wielkiej Brytanii już od 7 lat nie tylko poznaję osobiste historie Polaków mieszkających za granicą, ale także na co dzień słyszę opinie na nasz temat.

Od Polaków na pewno można uczyć się niezwykłej pracowitości. To jest zazwyczaj pierwsza cecha wymieniana przez brytyjskich pracodawców. Jesteśmy również niesamowicie przedsiębiorczy.  Według danych Komisji Europejskiej Polska jest jednym z bardziej przedsiębiorczych państw UE. Niewiele osób wie, że Polacy są w czołówce najlepiej władających językiem angielskim narodów na świecie. Inne narodowości doceniają naszą gościnność, tradycje oraz  dumę narodową. Ponadto Polacy są wyróżniani za wyjątkową zaradność, kreatywność i wszechstronność.

Okazuje się więc, że mamy wiele wspaniałych, mocnych stron, a jednocześnie mamy także wiele kompleksów. Jak pokazują statystyki, Polacy mieszkający za granicą często pracują poniżej swoich kwalifikacji. Nadal często czujemy się gorsi niż mieszkańcy zachodniej części Europy. Bywamy także dość zamknięci na inne kultury. Boimy się inności i różnorodności. Polska to piękny kraj, podziwiany i chętnie odwiedzany przez zagranicznych gości. Z jednej strony więc coraz częściej potrafimy się tym chwalić oraz mówić o  naszych osiągnięciach, ale z drugiej strony nadal  niewystarczająco doceniamy sami siebie. Na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia na poziomie psychologicznym w kwestii naszego polskiego poczucia wartości. Wierzę także, że wraz ze wzrostem naszej pewności siebie, będzie wrastać nasza skuteczność w promowaniu Marki Polski na świecie.

Anna Bialous, BPS Psychologist, BACP Psychotherapist, Coach, Personal Development Trainer

 

 

Przez pierwsze pięćdziesiąt lat mojego życia mieszkałem, uczyłem się i pracowałem w kraju, który trudno byłoby nazwać wolnym. Dlatego rok 1989 był dla mnie przełomowym wydarzeniem. Prawdę mówiąc nigdy wcześniej nie przypuszczałem, że mógłbym doczekać takiej chwili.

Pokazaliśmy, że tak wielkiego przewrotu można dokonać w sposób pokojowy. Później zaczęliśmy budować nasze państwo, gospodarkę i społeczeństwo obywatelskie. I mimo wszystkich błędów, których nie udało się uniknąć, nieźle nam to wychodziło. A przecież wobec krajów rozwiniętych zaczynaliśmy z pięćdziesięcioletnim opóźnieniem. Doczekaliśmy się za to uznania w Europie i poza nią. Marka „Polska” stała się symbolem pokojowych przemian i gospodarczego sukcesu. Mamy wszelkie powody, by być z niej dumni. I nie chodzi tu o wartość handlową tej marki, ale o jej wartość wyrażającą się wiarygodnością Polski wśród narodów świata.

Tę markę należy nadal budować, ale też szczególnie dbać o to, aby nie była niszczona. Bo buduje się długo i mozolnie, a niszczy szybko. I dziś to jest chyba nasze najważniejsze i najtrudniejsze wyzwanie.

Andrzej Blikle

 

 

Myśląc o promocji marki naszego kraju przychodzi mi na myśl powiedzenie „najlepszą reklamą jest jakość”, bo to powinien być pierwszy krok w jej promowaniu. Przed nami – w kraju i poza jego granicami – stoi więc zadanie niełatwe. Bo zanim zaczniemy komunikować, musimy być pewni, że to nie jest wydmuszka. Inaczej narażamy się na śmieszność. Jednocześnie możemy być pewni, że już teraz mamy kilka mocnych punktów, na które możemy i powinniśmy stawiać w komunikacji. Warto też zadbać o naszych ambasadorów, którymi jest żyjąca poza granicami kraju wielomilionowa Polonia. Chcę wierzyć, że wyjeżdżając z Polski wychodzili z założenia, że jadą poszerzać horyzonty, zdobywać doświadczenie i wrócą do kraju. aby się nimi podzielić. To zadanie wielopoziomowe, zakładające szeroką pracę u podstaw. Mimo wszystko warto i wierzę, że się uda – jednak najpierw praca, potem komunikacja…

Arkadiusz Bruliński, Rzecznik prasowy, Biuro Komunikacji STU ERGO Hestia SA

 

Zapytałem kilkunastu moich znajomych rozsianych po całym świecie (a nie będących Polakami), o to z czym kojarzy im się Polska. Zrobiłem tak dlatego, ponieważ marka to opinia o rzeczywistości. Oto trzy najczęstsze określenia: waleczność – kreatywność – zaradność. A jak się to ma do przyszłości? Wierzę, że budując na silnych stronach możemy osiągnąć swój pełen potencjał jako ludzie i jako kraj.

Andrzej Burzyński, konsultant biznesowy, założyciel Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy

Marka Polska obecnie zajmuje 23 miejsce wśród marek na świecie według Brand Finance, a jej wartość to około 570 mld dolarów, z tego wniosek że jest widoczna. Nasz kraj, posiadający wyjątkowe i różnorodne  zasoby, ma problem ze spójną i wyróżniającą się komunikacją. Mówiąc o sobie musimy zdecydować co jest naszą przewagą konkurencyjną i wykorzystywać ją w działaniach marketingowych. Brakuje tego parasola nad regionami.

Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Prezes PROT Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 

 

Jestem zdania, że musimy sobie odpowiedzieć: Kim jesteśmy? My tu żyjący. Jakie wartości wyznajemy? Jakimi wartościami chcemy podzielić się ze światem? Co mamy do dania? Czy my jesteśmy dumni z tego kim jesteśmy? Czy mamy obraz tego jak jesteśmy postrzegani? Może warto zanim zaczniemy dyskutować co byśmy chcieli, jakie mamy wizje na swój temat, zmierzyć się z opinią z zewnątrz. Nie, nie,  żeby jej ulec, ale zobaczyć siebie i swój kraj oczami innych, może nie widzimy czegoś, może warto zobaczyć nas z zewnątrz. My tu w środku naszych kompleksów, wad narodowych, historii, histerii, dumy, ambicji itd., będziemy promowali jakiś wytwór naszych wyobraźni, a nie prawdziwy – no może zbliżony do rzeczywistości kraj. Kraj wartościowy, cudny. Prawda się broni i warto poobracać się wokół niej i wokoło niej zbudować plan, nie będzie w tym sztuczności, udawania i nadmuchiwania balonika. Może warto?

Kamilla Daroszewska, właścicielka Wellbeing Options®

 

 

Marka – Polska. Wczytajmy się w emocje, które wywołuje wypowiadane słowo „Polska”. I co w sobie odkrywamy ? Dumę ! Skojarzenia z narodem kochającym wolność, silnym i niedającym się pokonać. Mamy swój charakter i tę niesamowitą wolę parcia do przodu, tylko bez skrępowania, bez barier. Jesteśmy krajem bardzo zdolnych ludzi – często nie mamy świadomości, za iloma wielkimi odkryciami, czy dziś światowymi markami, stoją Polacy.

Oni swoje kariery budowali właśnie tam, gdzie mogli rozwinąć skrzydła, gdzie czuli się wolni i doceniani. Światowy przemysł filmowy, kosmetyczny, medyczny, komputerowy – wiele jest marek, gdzie swój wkład mają Polacy. Nasze cechy osobowości : empatia, gościnność, poszanowanie tradycji – to tak powinniśmy być postrzegani za granicą.

Mamy też na wyciągnięcie ręki wciąż piękną, zachowaną, dziką, europejską przyrodę. I o to szczególnie musimy dbać. To nasze bogactwo. Wielu z tych miejsc nie znajdzie się nigdzie w Europie.

Spoglądając w przyszłość naszą markę powinniśmy budować na tych trzech silnych fundamentach: 1) umiłowanie wolności i poszanowanie tradycji, 2) zdolni ludzie, 3) nasza piękna przyroda. Te elementy naszego „bycia Polakiem” musimy pielęgnować ponad wszystko, aby ktoś za granicą, kto pomyśli o nas, miał tylko takie – pozytywne skojarzenia.

Anna Maria Gast, Dyrektor Oddziału Korporacyjnego ds. małych i średnich przedsiębiorstw, mBank S.A.

 

 

Zbudowanie świadomości to pierwsze dwa słowa, które nasuwają mi się podczas czytania hasła MARKA POLSKI 2018.  Chcemy być postrzegani jako naród pracujący poza granicami kraju, czy budujący swoją przyszłość w Polsce? Społeczeństwo żyjące według utartych schematów czy społeczeństwo WOLNE, które decyzje podejmuje w zgodzie z własnymi wartościami? Czy chcemy być szefami, aby pokazywać własną przewagę nad innymi, czy liderami, którzy motywują innych do działania? Ludźmi, którzy potrafią komunikować się w świecie, czy takimi, którzy wyjeżdżając na wakacje pokazują palcami? Czy chcemy znać swoją wartość, czy uważać inne narody za bardziej wartościowe od nas?  Czy chcemy się zespalać i tworzyć, czy rozdzielać i działać w pojedynkę? Być za sobą, czy przeciwko sobie? Współpracować, czy konkurować?

Ot, decyzje do podjęcia. Jakimi wybierzemy być, takimi będziemy postrzegani.  Wierzę w nasz potencjał i w to, że zbudujemy Markę Polski opartą o pewność siebie w świecie i dumę z tego, kim się stajemy. Jestem przekonana, że będziemy kulturą wolną, znającą swoją wartość. Ludźmi, którzy podają sobie rękę, wspólnie się rozwijają i współpracują między sobą, dzięki czemu, inne kultury również będą z nami współpracować.

Joanna Jakubowska, Właścicielka Centrum Językowo-Szkoleniowego PROGRESS|Twórczyni skutecznych i szybkich metod nauczania języka|Trener pewności siebie|Coach

 

Rozwój marki Polska za granicą to działanie wieloletnie, dla kolejnych pokoleń. W budowanie tej wielkiej marki zaangażowane było pokolenie, które zostawiło swój dom i niejednokrotnie poświęciło rodzinę, aby pracować i zarabiać za granicą. Teraz czas na nas, przedsiębiorców, którzy w kraju kształtują kierunek nowoczesnego biznesu, aby tę markę promować w świecie i wzmacniać w oparciu o solidne, dotychczas zbudowane filary.

Nasze zaangażowanie na arenie międzynarodowego handlu sprzyja poprawie wizerunku marki Polska, zwłaszcza w obliczu zmian dokonanych w sądownictwie, które odbiły się szerokim echem w mediach zagranicznych. O ile zmiany te nie budują poczucia stabilności wymiaru sprawiedliwości, o tyle w naszych rękach leżą narzędzia, które mogą zaufanie do biznesu utrwalić. Zyskają na tym przede wszystkim obywatele. Nasi rodzice, nasze dzieci, które będą miały możliwość udziału w widocznych i trwałych efektach tej pracy.

W dzisiejszym mobilnym świecie ważne, abyśmy spojrzeli na kształtowanie marki z perspektywy młodych ludzi. Tych, dla których liczy się wysoka jakość oraz otwartość na ciągłe zmiany. To ludzie,  którzy podróżują po świecie, są doskonale zorientowani w różnicach kulturowych i którym należy pokazać najważniejsze wartości w biznesie, takie jak uczciwość, lojalność. Należy im też pokazać wysoką jakość, która jest dźwignią pozycji marki Polska na świecie.

Małgorzata Krzyżowska, Adwokat, Partner / Head of Central Europe Practice Aliant® Krzyżowska

 

Profesjonalizm. To pierwsze słowo, jakie przychodzi mi na myśl w kontekście wyartykułowania cechy, która mogłaby stanowić zwieńczenie jubileuszu stu lat. Profesjonalizm zdefiniowałabym jako wypadkowa świadomości, doświadczenia oraz rzetelności. Jednak na te atrybuty ogromny wpływ ma przede wszystkim dostępność. Będąc elementarnym składnikiem marki niepodległej Polski, wszyscy w naturalny sposób korzystamy z ogólnodostępnych przywilejów, jakimi są m.in. darmowa edukacja, łatwość podróżowania zagranicę, komunikacja bez barier, równouprawnienie czy tolerancja. Te przywileje, wszakże, stały się powszechne dzięki licznym przedsięwzięciom, heroicznym postawom oraz odwadze. Warto o tym pamiętać.

W konsekwencji, przedsiębiorcy oraz specjaliści każdego formatu bardzo rzadko liczą na łut szczęścia, a w swoich inicjatywach oraz działaniach stawiają przede wszystkim na doświadczenie. Doświadczenie, które płynie z ich własnych sukcesów i porażek, ale również to, którym dzielą się inni, na każdym kontynencie oraz w każdej dziedzinie i profilu. Nie podejmują działań po omacku, tylko z pełną świadomością, na podstawie strategii, planów, analiz. Ostatecznie, przez wrodzoną pracowitość, nie pozwolą sobie na uchybienia, niedociągnięcia, czy też przypuszczenia – charakteryzuje ich rzetelność, praca w oparciu o stan faktyczny – nie wyimaginowany.

Łatwo zatem dostrzec definicję marki, jaką jest Polska. Jakkolwiek próbując ją sportretować, prędzej czy później uciekniemy się do cech, które w mojej definicji stanowią sumę profesjonalizmu.

Olga Malinowska-Jaźwicka
Przedsiębiorca, Specjalista ds. Public Relations i Marketingu, Zarządca Nieruchomości

 

Z perspektywy swoich doświadczeń uważam, że budowanie każdej marki wymaga wdrożenia zasad, których przestrzeganie jest niezbędne dla osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Tymi zasadami są przede wszystkim uczciwość biznesowa i lojalność, a także oferowanie usług na wysokim poziomie merytorycznym. Polacy powinni pracować nad tym, żeby postrzegano ich jako rzetelnych, lojalnych i uczciwych partnerów, którzy oprócz powyższych cech oferują towary i usługi bardzo wysokiej jakości. Ponadto ważna jest otwartość w nawiązywaniu współpracy i łatwość dostosowywania się do nowoczesnych technologii. Dla osiągnięcia zadowalających rezultatów konieczne jest, żeby cały proces był regularnie powtarzany za każdym razem i na każdym polu kiedy mamy możliwość nawiązania współpracy. Uważam, że zachowanie powyższych zasad sprawi, że Marka Polska będzie się dynamicznie rozwijać, a Polacy będą pożądanymi partnerami w globalnym biznesie.

Dorota Nadolna – Jasińska, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Przedszkolu „Okruszek” w Kruszewie

 

 

Każdą markę tworzą ludzie, którzy się z nią utożsamiają. Marka istnieje dzięki społeczności, która się z nią identyfikuje. Wobec tego, powinna budować w ludziach pozytywne skojarzenia, tak aby nie była tylko przez nich pożądana, lecz stopniowo stawała się częścią ich życia. Dobrze, jeśli daje poczucie komfortu i zaspokaja wyższe potrzeby, a także powoduje, że jesteśmy dumni z jej istnienia. Kluczowe w tym temacie jest także pojęcie relacji, która jest obustronna. Marka, która dba o nas, powoduje, że my dbamy o nią, okazując jej wierność, dzięki której może trwać latami, a nawet poprzez wieki.

Te uniwersalne założenia w odniesieniu do pojęcia jakim jest „marka”, mają zastosowanie także do kraju, w którym żyjemy od pokoleń. Zgodnie z definicją „państwa”, jesteśmy organizacją społeczną, w której najwyższą wartość tworzą ludzie. Dbałość o siebie nawzajem i nawiązywanie pozytywnych relacji niech stanie się ideą przewodnią kolejnych 100 lat niepodległości.

Karolina Pol, właścicielka firmy EduKaPol Szkolenia

 

 

Potrzebna jest nam zupełnie nowa, spójna identyfikacja marki Polska – przekaz nakierowany na przyszły horyzont tego, kim chcemy być, z czego chcemy być znani, rozpoznawalni i dumni jutro; jakie wartości chcemy wspierać. Aby to osiągnąć, powinniśmy podjąć szeroką i otwartą na nowe kierunki debatę. Jej początkiem powinna być refleksja nad obecną charakterystyką i zrozumienie tego, co jest naszym potencjałem, a co hamującym obciążeniem. Częste zapętlenie historyczne i odwoływanie się jedynie do przebrzmiałych, historycznych obrazów poprzednich epok, nie wspiera tworzenia silnej marki Polska, ponieważ mówi nam jacy byliśmy w tamtych czasach, w tamtych okolicznościach, z czego wtedy byliśmy znani – a w rzeczywistości bywało różnie. Nieznośne wkładanie dumnych skrzydeł husarii (w każdym znaczeniu) w epoce powszechnego internetu i zupełnie innych cywilizacyjnych wyzwań, jest moim zdaniem zabiegiem ograniczonym i szkodliwym, który zamyka nasz sposób myślenia o identyfikacji. Nie bójmy się spojrzeć w przyszłość bez dawnych ograniczeń.

Leszek Porembski – Dyrektor ds. personalnych na Europę w firmie Consolidated Precision Products, działającej w przemyśle lotniczym.

 

 

Marka – cóż by to miało znaczyć i o co, tak na dobrą sprawę, tutaj chodzi? Czy odwołać się należy do znaku firmowego, który zwykle jest umieszczany na wyrobach producenta i chroni go przed falsyfikatami. Wydaje się, że istotne jest to co można określić jako jakość, gatunek danego wyrobu, bo resztę można dzisiaj skopiować. Wypada też wziąć pod uwagę to co wiąże się z renomą, dobrą opinią, którą warto się cieszyć. Do ciekawostek związanych z użyciem marki zaliczyłbym: znaczek pocztowy (marka), jednostkę monetarną (marka), kolorowe znaczniki na łańcuchu kotwicznym, linach sond (marki). Podsumowując przywołane znaczenia marki, w istocie swojej, jest ona cechą wyróżniającą (jakością/wartością), która wiąże się z renomą, dobrą opinią. Nic nowego w tym co napisałem, a dodać wypada, że tak rozumiana marka rzeczy (artefaktu), człowieka czy zbiorowości jest efektem systematycznej, planowej i z jasno sprecyzowanymi celami pracy. Marka nie pojawia się sama z siebie – Deus ex machina.

Nie o marce rzeczy, czy zbiorowości mogę coś sensownego napisać, ale o tej jednostkowej, indywidualnej, z którą każdy z nas się boryka i mierzy. Nie mam też w zanadrzu niezawodnego algorytmu na jej osiągnięcie. Sądzę, że do tego celu prowadzi wiele dróg, które mogą być Twoją lub moją drogą. Kopiowanie drogi w tym przypadku nie wchodzi w grę, bo skoro marka ma być moja, to i moja droga do niej prowadzi. Warto podpatrywać tych którzy cieszą się „dobrą marką”, by unikać błędów, które zdarzają się na tej drodze, a przecież nikt od nich nie jest wolny. Z drugiej zaś strony podpatrywać by uczyć się metod skutecznego poruszania się na niej.

Co pomóc może w osiąganiu, uprawianiu własnej/naszej marki? Myślę, że po pierwsze należy dysponować (jeżeli chcemy „być markowi”) pewnymi umiejętnościami, które są do tego niezbędnie potrzebne. Za Erichem Frommem wymieniłbym dyscyplinę, rozumianą nie tylko jako sumienność i profesjonalizm w uprawianiu czegoś, ale także jako „uprawianie dyscypliny własnego życia”, tak jak wybitni sportowcy uprawiają swoje dyscypliny sportowe.

Po drugie koncentracja, czyli całkowite skupienie się na tym co robię, co chcę osiągnąć. Po trzecie cierpliwość, która gwarantuje osiągnięcie celu. Z którą wiąże się świadomość mozolnych prób i błędów, przez które trzeba przejść, bo drogi na skróty nie ma. Ostatnią umiejętnością, którą w sobie/nas trzeba ćwiczyć jest zaangażowanie. Być dobrą marką, cieszyć się dobrą marką nie można pracując „na pół gwizdka”, trzeba być w tym teraz i tutaj. Ten cel, który chcę (przecież nie muszę) osiągnąć, powinien być najważniejszy, w przeciwnym razie będę jedynie dyletantem. Jak każda umiejętność: pływanie, jazda na rowerze, wioślarstwo, gra na instrumencie, aktorstwo może być opanowana na poziomie podstawowym, średnim i wysokim. By w sporcie odnosić sukcesy (cieszyć się dobrą marką) trzeba te umiejętności opanować w stopniu wysokim, w sztuce te umiejętności muszą mieć charakter artystyczny. Podobnie ma się sprawa z poziomem umiejętności, które są konieczne do osiągnięcia Twojej i mojej marki.

prof. UG, dr hab. Piotr Przybysz, Kierownik Zakładu Estetyki i Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Z perspektywy swojej branży z pewnością dostrzegam potrzebę wypracowania i jasnego komunikowania prawnych zasad, form i możliwości nawiązywania relacji biznesowych pomiędzy podmiotami z różnych państw. Kooperacja firm z różnych krajów może okazać się owocna dla każdej z nich – i warto w taką współpracę zaangażować także i polskich przedsiębiorców. Pomocne mogłoby być wypracowanie najbardziej optymalnych form prawnych takiej współpracy, bazując na biznesowych doświadczeniach przedsiębiorców, którzy wiedzą, jaka formuła sprawdziłaby się najlepiej. Przejrzyste reguły, w tym prawne, pomogłyby w kreowaniu wizji Polski i polskich firm jako pożądanego partnera międzynarodowego biznesu.

Magdalena Raniszewska, radca prawny / legal adviser Kancelaria Raniszewska

 

 

Budowanie silnej marki Polska na rynkach międzynarodowych wymaga czegoś więcej, niż przypadkowych i taktycznych działań. Spójny wizerunek marki kraju pozwala przyciągać różnorodne grupy: inwestorów, turystów czy studentów. Warunkiem jest jednak wspólna wizja tego, jaki wizerunek chcemy wypromować. Podejmowano już wiele działań, które miały na celu wypracowanie strategii komunikacji dla marki Polska. To, czego jednak potrzebujemy to szeroka debata na temat tego, co my sami jako Polacy chcielibyśmy prezentować na zewnątrz. Jeśli sami nie znajdziemy takiego wspólnego mianownika, to promowanie naszego kraju wciąż będzie serią rozproszonych i nie przynoszących znaczącego efektu akcji.

Marek Staniszewski, założyciel agencji strategicznej HEURISTICA

 

 

Najsilniej działającą emocją jest strach. W naszej historii niestety mamy bardzo wiele przykładów wzorowego jednoczenia się w obliczu zagrożenia czy wspólnego wroga.

Wyobraźmy sobie, jak to by było, gdybyśmy uczyli się żyć w oparciu o naszą różnorodność z poszanowaniem wartości każdego człowieka. Teraz jest czas, aby poszerzać swoją świadomość, budować swoją własną integralność jako jednostki. Gdy to zrobimy, w sposób automatyczny będziemy tworzyć harmonijne grupy oparte na poszanowaniu i współpracy. Większość swojego życia zawodowego skupiałam się na budowaniu i wspieraniu synergicznie działających zespołów, zawsze z intencją H2H (human to human – biznesu z ludzką twarzą).

Dziś wiem, że tam gdzie mamy „zdrowego” człowieka, mamy „zdrowe”  zespoły,  organizacje,  rodziny, „zdrową” Polskę. Kapitał ludzki jest ważnym elementem składającym się na wartość marki, przedsiębiorstwa i państwa. Pojęcie „zdrowe” użyłam w określeniu zharmonizowanego (nie perfekcyjnego) stanu psycho – fizycznego człowieka i jego mentalnej świadomości.  Niech zatem idzie nowe!

Katarzyna Warelis – Dyrektor Sprzedaży Europa Wschodnia & Med. /Baby Division Newell Brands

 

 

Podejście do promocji naszego kraju musi się oprzeć na strategii wykorzystywanej do promocji produktu. W mojej ocenie w obecnych czasach jest to absolutnie konieczne. Analizie powinny podlegać nasze słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia na arenie międzynarodowej. Nie będzie to możliwe bez spójności działań, stabilności obietnic i zapewnienia bezpieczeństwa współpracy. Wszystko to skoncentrowane musi być na działaniach długofalowych i konsekwentnych decyzjach. Jesteśmy krajem z ogromnych potencjałem, bogatą i wartościową historią oraz na szczęście wciąż nie ostudzonym entuzjazmem do pozytywnych i nowatorskich zmian. Musimy też pamiętać, że wszystko wymaga czasu i nasze działania czy też choćby poczynione plany przyniosą najszersze efekty dla przyszłych pokoleń.

Dorota Wollenszleger – Gałuszka, Prezes Zarządu All4Her sp. z o.o.

 

 

Polska to ludzie, ludzie pracujący, ambitni, pomysłowi, którzy nie boją się wyzwań. Polska to kraj profesjonalistów o wysokiej elastyczności w dostosowywaniu się do warunków w danym momencie na świecie. Polska to przepiękne miejsca do zwiedzenia, odpoczynku, ale również do budowania biznesu w oparciu o zaufanie, zdrowe relacje. W ten sposób widzę naszą markę, którą warto szerzyć zarówno w mediach światowych, ale również w codziennych rozmowach. Tego ostatniego często niestety brakuje, ponieważ sami siebie niejednokrotnie deprecjonujemy. Marka Polska dla mnie to niesamowite połączenie solidności, pracowitości naszych zachodnich sąsiadów oraz słowiańskiej pomysłowości.

Wojciech Wrociński, Prezes Zarządu Reklamowygadzet.pl

 

 

Przeczytaj również:

Kodeks wartości na 100-lecie Niepodległości Polski. Rada Ekspertów Biznesu na fali

Szukamy lokalnych liderek, szukamy liderów, szukamy ciebie! Bo łączy nas Polska, nie tylko na 100-lecie Niepodległości Polski

Potrzebujemy szerokiej rozmowy na temat promocji kraju. Staniszewski strategicznie o Polsce

Rada Ekspertów

Related Post