Konkurs Pomorski Pracodawca Roku 2017

Serdecznie zachęcamy pomorskie firmy do uczestnictwa w VIII Edycji Konkursu Pomorski Pracodawca Roku 2017 Konkurs skierowany jest do pomorskich firm, które mają znaczący udział w rozwoju gospodarczym kraju i regionu, oraz których działania upowszechniają praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz są organizatorami miejsc pracy przyjaznych pracownikom.

Konkurs rozstrzygnięty będzie w 4 podstawowych kategoriach konkursowych:

  • Mikro Przedsiębiorstwo / do 9 pracowników
  • Małe Przedsiębiorstwo / do 50 pracowników
  • Średnie Przedsiębiorstwo / od 51 do 250 pracowników
  • Duże Przedsiębiorstwo / powyżej 250 pracowników

Zgłoszenia do Konkursu przyjmujemy do dnia 30 listopada 2017

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są
na stronie dedykowanej konkursowi

Related Post