Kongres 60 Milionów Londyn 2019, zapraszamy

Wielkimi krokami zbliżamy się do kolejnej edycji Kongresu 60 Milionów, która tym razem odbędzie się w Londynie, pod patronatem Biznesu na fali. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku. Tak jak w poprzednich edycjach prelegenci oraz zaproszeni goście będą mogli debatować na tematy ważne dla Polaków mieszkających w Polsce jak i poza nią. Tematyka paneli dyskusyjnych będzie obejmować zagadnienia takie jak:

 • Brexit – wyzwania i szanse – nowa perspektywa polityczna
 • Wpływ polsko – brytyjskich relacji dyplomatycznych na budowanie diaspory polonijnej w Wielkiej Brytanii
 • Brexit – szanse i zagrożenia – nowa sytuacja gospodarcza
 • Polskie marki na rynkach międzynarodowych – budowanie marki Polska
 • Rynek nieruchomościach- Rynek technologiczny – Startupy
 • Rola kultury i mediów polonijnych w promocji Polski
 • Rynek finansowy, rynek usług prawniczych – środowisko prawnicze
 • Turystyka biznesowa, medyczna, wypoczynkowa – promocja regionów
 • Środowiska organizacji polonijnych Młodzi Aktywiści Stowarzyszenia polonijne, animatorzy. Każde z organizowanych wydarzeń, uświetniają swoją obecnością znane i wartościowe osoby, nie zabraknie ich także tym razem. W gronie zaproszonych gości znajdować się będą m.in.: przedstawiciele rządu, parlamentu brytyjskiego, firm i instytucji.

Podczas trwania kongresu zaplanowane są również wydarzenia towarzyszące – Rejs statkiem oraz Turniej Golfa o puchar 60 MLN.

http://60mln.pl/

We are fast approaching the next edition of the 60 Million Congress, which will be held in London. The event will take place on May 30 – June 1, 2019. As in previous editions, speakers and invited guests will be able to debate issues important to Poles living in Poland and beyond. The topics of the discussion panels will cover issues such as:

 • Brexit – challenges and opportunities – a new political perspective
 • The influence of Polish-British diplomatic relations on building polish diaspora in the United Kingdom
 • Brexit – chances and threats – new economic situation
 • Polish brands on international markets – building the Polish brand
 • Real estate market – Technology market – Startups
 • The role of Polish culture and media in the promotion of Poland
 • Financial market, lawyers services market – lawyers environment
 • Business, medical and holiday tourism – promotion of regions
 • Polonia organizations’ environment. Young activists of the Polonia Association, animators.

Each of the organized events is graced with the presence of well-known and valuable people, they will not miss them this time. The invited guests will include representatives of the government, the British Parliament, companies and institutions.

During the congress are also planned accompanying events such as a boat trip and a Golf Tournament for a 60 MLN Cup.

http://60mln.pl/

Related Post