Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do skorzystania z dotacji na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Napiszemy wniosek dla Twojej firmy i przeszkolimy Twoich ludzi

Szanowni Państwo, czy wiecie, że możecie rozwijać swoją firmę, nawet jeśli posiadacie ograniczone fundusze? Rozwijając Swój zespół sprawiacie, że Wasz biznes się rozwija. Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich zaprasza do skorzystania z dotacji na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Napiszemy wniosek dla Twojej firmy i przeszkolimy Twoich ludzi

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące możliwości finansowania
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Priorytety finansowania KFS w 2018:

 • Przeszkolić można osoby pracujące w zawodach deficytowych:

W województwie pomorskim zawody deficytowe to:

agenci ubezpieczeniowi
kelnerzy i barmani
magazynierzy
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
nauczyciele przedmiotów zawodowych
pracownicy ochrony fizycznej
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi
przedstawiciele handlowi
klienta, ankieterzy, teleankieterzy
spedytorzy i logistycy
sprzątaczki i pokojowe
sprzedawcy i kasjerzy

Jeśli zatrudniasz osoby na tych stanowiskach możesz starać się o fundusze na szkolenie.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość firm:

 • MIKRO – do 100% kosztów kształcenia (Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EURO)
 • MAŁA, ŚREDNIA, DUŻA – do 80% kosztów kształcenia (20% stanowi wkład własny pracodawcy)

Wysokość kwoty o jaką mogą ubiegać się firmy w ramach KFS jest indywidualnie określona przez każdy Urząd Pracy.

Środki finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane pracodawcom stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących tej pomocy. W związku z tym Pracodawca ubiegając się o środki występuje z wnioskiem o przyznanie pomocy de minimis.

Kroki do uzyskania środków na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 1. Spotkanie, na którym określimy najbardziej potrzebny zakres szkoleń dla firmy i jej pracowników
 2. Wspólnie wypełniamy wniosek o finansowanie, który następnie składamy
  do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Pozyskujemy środki
 4. Szkolimy!

Zapraszamy Państwa do współpracy z Gdańską Akademią Umiejętności Menedżerskich, ponieważ  klienci cenią nas za:

 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków z KFS,
 • skuteczną realizację celów biznesowych ich firm,
 • doświadczoną w biznesie kadrę trenerską
 • nowatorską i ciekawą formę prowadzenia szkoleń
 • indywidualne podejście do klienta oraz skuteczne usprawnienie firm

Zapraszamy też na  naszą stronę www.gaum.pl , gdzie można zobaczyć w jakich obszarach możemy rozwijać Państwa działalność biznesową. Zapraszamy na spotkanie, na którym odpowiemy  na Państwa pytania lub do kontaktu mailowego i   telefonicznego:

 • Joseph Wera/ j.wera@gaum.pl /tel.: 600-061-706
 • Joanna Makuch/ j.makuch@gaum.pl /tel.: 664-494-281
 • Magdalena Bielicka, Trenerka Biznesu CIPT / Właścicielka marki Akademia HR / Dyrektor Projektów Personalnych Gdańska Akademia Umiejętności Menedżerskich.  / m.bielicka@gaum.pl /tel.:798 020 590

Related Post