Gala „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego” z udziałem Biznesnafali.pl

W niedzielę, 29 sierpnia o godz. 17.00 rozpocznie się wydarzenie, w trakcie którego przyznane zostaną nagrody za 2020 rok w trzech kategoriach dla: Organizacji Pozarządowej, Gdańskiego Społecznika i Darczyńcy Roku aby uhonorować i podkreślić ich wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie lokalnych problemów. Dziękujemy za zaproszenie redakcji Biznesnafali.pl do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.  

Podczas uroczystości wręczone zostaną także podziękowania dla organizacji pozarządowych i instytucji wspierających akcję #GdańskPomaga. Z programem artystycznym wystąpi Olo Walicki, gdański kompozytor oraz kontrabasista jazzowy. 

Przyznawana od dwudziestu lat

Patron Nagrody – Lech Bądkowski był współtwórcą „Solidarności”, działaczem społecznym i kaszubskim. Swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej. Zmarł w 1984 roku i został pochowany na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”. Przyznawanie nagrody jego imienia dla gdańskich organizacji pozarządowych zainicjował w 2001 roku prezydent Paweł Adamowicz, aby uhonorować i podkreślić ich wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie lokalnych problemów.

Organizacja Pozarządowa Roku

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma siedzibę i działa na terenie Gdańska i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom miasta oraz jego mieszkańców.

Darczyńca Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Społecznik Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

Transmisję wydarzenia będzie można śledzić na portalu www.gdansk.pl.

Related Post

There are 4 comments

  1. Pingback: โปรแกรมพรีเมียร์ลีก

  2. Pingback: you can try these out

  3. Pingback: Sciences Diyala

  4. Pingback: non gamstop casinos

Comments are closed.