BCC: które elementy rządowego wsparcia najbardziej potrzebne przedsiębiorcom w najbliższych miesiącach?

Mniej niż połowa firm (46 proc.) skorzystała z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej, najczęściej ze zwolnienia ze składek ZUS (ok. 40 proc.), odroczenia płatności podatków (ponad 22 proc.), dofinansowania wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy (13,3 proc.).

Niemal 48 proc. przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o wsparcie – nie otrzymało jeszcze decyzji o przyznanym wsparciu. Ci, którzy je otrzymali, czekali najczęściej do dwóch tygodni (15,9 proc.), do miesiąca (11,4 proc.) lub kilka dni (również 11,4 proc.).

Największą barierą jest niejasność przepisów (ok. 35 proc.), zbyt długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i  trudności z uzyskaniem szczegółowych informacji (po ok. 31 proc.) oraz zbyt wąskie kryteria dostępu (ponad 21 proc.).

Działania jakie podjęły firmy aby poradzić sobie w tej trudnej sytuacji to zaangażowanie rezerw kapitałowych (74 proc.), rezygnacja lub ograniczenie usług obcych (ok. 64 proc.), wysłanie pracowników na zaległe urlopy (nieco ponad 60%).

Najbardziej istotne dla przedsiębiorców formy wsparcia, w perspektywie kolejnych miesięcy, to dopłaty do wynagrodzeń pracowników (ponad 47 proc.), utrzymanie płacy minimalnej na poziomie 2 600 zł (45,5 proc.), wsparcie finansowe firmy w ramach Tarczy Finansowej PFR (40 proc.), zniesienie ograniczeń w zatrudnianiu na czas określony (40 proc.), dalsze zwolnienie ze składek ZUS (ponad 38 proc.).

wynika z internetowego badania ankietowego, które Business Centre Club przeprowadził w trzeciej dekadzie maja wśród 1166 pracodawców – indywidualnych członków BCC.

TT 2 25V

– Z przeprowadzonego badania wynika przede wszystkim, że najlepsze są te instytucje, które działają szybko i stanowią odciążenie od płacenia danin publicznoprawnych – mówi Joanna Torbé ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. – Dobrze  sprawdziło się i zadziałało zwolnienie z ZUS pomimo tego, że jest ograniczone tylko do części przedsiębiorców. Dlatego pozostali domagają się rozszerzenia takiej pomocy na większe firmy, a te firmy, które już niego skorzystały, oczekują wydłużenia zwolnienia na kolejne miesiące – wyjaśnia ekspertka BCC.  

FB 5 25V

– Z tego samego powodu krytycznie są ocenianie instytucje, które nie działają automatycznie jak np. dofinansowania do wynagrodzeń, gdzie wnioski są skomplikowane, nieodpowiadające praktyce, a na przyznanie dofinansowania czeka się bardzo długo. Szybko działającym wsparciem w zakresie dopłat do wynagrodzeń jest dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak wynika z naszego badania, właśnie dopłaty do wynagrodzeń są formą wsparcia, której pracodawcy najbardziej oczekują, a zatem wymaga ona usprawnienia w pierwszej kolejności – dodaje Joanna Torbé.

FB 3 25V

W odniesieniu do rządowej pomocy antykryzysowej, problematyczny jest nadmiar regulacji, ich niespójność i chaos z tym związany. Także kryteria wykluczające możliwość skorzystania ze wsparcia, np. nie objęcie nim firm będących w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych, czy nieuwzględnienie specyfiki branż i podmiotów w przypadku, których spadek obrotów nie jest widoczny od razu, w pierwszym czy drugim miesiącu, ale pojawia się, z opóźnieniem i uderzy w nie dopiero np. pod koniec drugiego kwartału.

– Dodatkowo, przedsiębiorcy wskazują, że znacznym utrudnieniem jest dla nich, wielokrotnie podnoszona przez BCC, niejasność przepisów i szybkość z jaką ulegają one zmianom. Dlatego alternatywą dla dopłat do wynagrodzeń mogłoby być zmniejszenie kosztów pracy, które nie wymaga przechodzenia skomplikowanych procedur, wypełniania wniosków i nie obciąża urzędów. Mogłoby więc spełnić tę samą rolę, którą pełnią dziś dopłaty do wynagrodzeń – proponuje Joanna Torbé.

FB 6 25V

Formy wsparcia, które wskazują przedsiębiorcy jako szczególnie dla nich istotne w perspektywie kolejnych miesięcy, to:dopłaty do wynagrodzeń pracowników (47,3 proc.), utrzymanie płacy minimalnej na poziomie 2 600 zł (45,5 proc.), wsparcie finansowe firmy w ramach Tarczy Finansowej PFR (40 proc.), zniesienie ograniczeń w zatrudnieniu na czas określony (40 proc.) oraz dalsze zwolnienie ze składek ZUS (38,2 proc.), zwolnienie z podatków w sytuacji spadku przychodów o ponad 30 proc. (36,4 proc.), odroczenie terminów płatności podatków (29,1 proc.), możliwość wdrożenia elastycznego czasu pracy i kont czasu pracy (29,1 proc.), zawieszenie składek na ZUS (27,3 proc.), zniesienie ograniczeń w korzystaniu z pracy tymczasowej (20 proc.), ułatwienia w stosowaniu pracy zdalnej (18,2 proc.).

poprawka TT 7 25V

W porównaniu do okresu sprzed pandemii koronawirusa, sytuacja 1/3 badanych firm zdecydowanie się pogorszyła się, w przypadku kolejnej 1/3 – jest trudna ale „do wytrzymania”. Skutki lockdownu i pandemii dotknęły w niedużym zakresie co czwartą firmę.

TT 12 25V

Jednocześnie, 44 proc. przedsiębiorców deklaruje, że przetrwa ile będzie trzeba, a co czwarty – że wytrzyma do pół roku; 18,6 proc. ankietowanych przedstawicieli biznesu deklaruje, że ich firma przetrwa jeszcze 1 – 2 miesiące, a niemal 12 proc., że jest w stanie wytrzymać jeszcze przez 3 – 4 miesiące.

TT 11 25V

BCC

Related Post