Leszek Porembski

Leszek ukończył studia magisterskie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z czego do dziś korzysta w zakresie systematycznego, analitycznego i krytycznego podejścia do napotkanych zadań i problemów. Swoją drogę w dziedzinie biznesu rozpoczął w 1994 roku, jako konsultant w dziale Doradztwa personalnego firmy Ernst & Young. Od tego czasu koncentruje się zawodowo na obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie swojej wieloletniej kariery, zdobywał doświadczenie na kluczowych stanowiskach w działach personalnych takich firm, jak Servier Polska, LU Polska, Grupa Żywiec, PKN Orlen, czy Orbis, dzięki czemu posiada bardzo szeroki obraz wielu struktur i kultur organizacyjnych. W 2007 roku uzyskał dyplom MBA Uniwersytetu w Bradford oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie koordynuje politykę personalną na obszarze Europy w firmie Consolidated Precision Products, działającej w przemyśle lotniczym.

Jako doświadczony menedżer ds. zarządzania zasobami ludzkimi, podkreśla wagę kierowania się w swoich decyzjach nie tylko interesem firmy, ale w takim samym stopniu wartościami, takimi jak szacunek, uznanie dla pracy i jej wyników, uczciwość, prawdomówność czy akceptacja różnorodności. Unika tworzenia atmosfery niepokoju i agresji, często obecnych w biznesie oraz stara się przekazywać nawet najtrudniejsze decyzje osobowe zachowując szacunek i zrozumienie drugiej osoby. …na pewno nie jest idealny, ale wie dokąd zmierza.

W przezwyciężaniu napięć zawodowych i budowaniu własnych zasobów energii pomaga mu intensywna aktywność sportowa. Leszek regularnie uczestniczy w biegach długodystansowych: maratonach, biegach górskich, a ostatnio w triatlonie. Mówi, że nie każdy musi zaraz uprawiać sport, ale warto dbać o ciało, jakie się dostało na całe swoje życie.

Related Post