Postawiliśmy przed sobą ambitne zadanie inspirowania menadżerów i przedstawicieli środowisk. Unikając wielkich słów i szumnych deklaracji chcemy pomagać środowiskom biznesowym, nauki i kultury w ich działalności, pochylając się nad tymi, nad którymi wielcy z różnych powodów nie chcą się pochylić. Ponad podziałami, w poszanowaniu tradycji i odmienności, patrzymy z podniesioną głową w przyszłość i na dzisiejszą polską rzeczywistość biznesową w ujęciu makro- i mikro, po to, żeby Ci, którzy tworzą dochód narodowy mieli jak najlepsze do tego warunki.

Chcemy tworzyć odpowiednie warunki dla inspirującej wymiany doświadczeń pomiędzy sferą publiczną i prywatną, między teorią i praktyką. Chcemy skupiać przedsiębiorców, praktyków i teoretyków, fachowców z każdej grupy społecznej, aby łączyć, kojarzyć, udoskonalać i inspirować słowem, czynem i postawą – tworzyć sieć powiązań i możliwości, lokalnie, ogólnopolsko, międzynarodowo.

Rady Ekspertów, na wzór Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Polski, porusza najważniejsze zagadnienia wpływające na bieżący i przyszły kształt funkcjonowania Polski: 1) Strategia, wizerunek, marka Polski 2) Dialog społeczny 3) Prawo 4) Edukacja, młode pokolenie, sport 5) Nauka, innowacje 6) Gospodarka, praca, przedsiębiorczość 7) Kultura, tożsamość narodowa 8) Ochrona zdrowia 9) Polityka społeczna, rodzina 10) Samorząd, polityka spójności 11) Bezpieczeństwo, obronność, polityka zagraniczna 12) Wieś, rolnictwo.

Poprzez prowadzenie debat i ekspertyz, konwersatoriów i wymiany myśli, poświęconych efektywnemu zarządzaniu, przywództwu, komunikacji, wartościom. Poprzez bycie merytorycznym głosem i partnerem dla ważnych polskich i międzynarodowych wydarzeń, inicjatyw i wszędzie tam, gdzie mądre, dojrzałe i szerokie spojrzenie na dyskurs społeczny może przyczynić się do poprawy obecnego kształtu funkcjonowania Polski i jego poszczególnych środowisk.

Eksperci Rady to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, szanowane osoby w swojej dziedzinie. Razem z nimi i dzięki ich wiedzy, energii i oddziaływaniu chcemy promować niezmienne ważne wartości, budować mosty porozumienia, na których wszyscy opieramy rozwój naszych firm, inicjatyw, małych ojczyzn, nas samych.

Jako forum konsultacyjno-doradcze Rada będzie między innymi przygotowywać opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prowadzonych przezeń działań i bieżących, ważnych zagadnień społeczno – biznesowych, które pojawiają się w polskiej przestrzeni dialogu, rozwoju. Ponad podziałami, we współpracy z wszystkimi otwartymi umysłami, organizacjami, inicjatorami i liderami zmian, którzy inspirują, łączą, poszukują i przynoszą odpowiedzi, zrozumienie, lepsze rozwiązania. W poszanowaniu odmienności, trosce i przestrzeganiu praw człowieka oraz interesów społecznych, na rzecz gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju i jego obywateli.

Państwo także możecie współtworzyć projekty realizowane przez naszą Radę. Zwłaszcza w obszarach, w których czujecie się ekspertami, prekursorami, liderami zmian, inspiratorami, budowniczymi mostów porozumienia. Zapraszamy tych z Was, którzy nieustannie poszukują, inspirują, łączą, przynoszą odpowiedzi, lepsze rozwiązania.  Szukamy liderów zmian, twórców możliwości i szans, ludzi odpowiedzialnych, sprawców nowych idei, dróg, nadziei. Bo łączy nas Polska. Nie tylko na 100lecie Niepodległości Polski.

Zapraszamy serdecznie do współpracy. Szukamy ciebie – dowiedz się więcej! 

Członkostwo w Radzie ma charakter honorowy.

Przeczytaj również nasz kodeks wartości, który razem z Wami tworzymy, dając świadectwo – słowem, czynem, postawą – w codziennym działaniu dla ciebie, przez ciebie, z tobą.

Z wyrazami szacunku.

Jarosław Waśkiewicz
przewodniczący Rady Ekspertów
redaktor  naczelny  Biznesu  na  fali
prezes klubu Marka jest kobietą Businesswoman Club
email: redakcja@biznesnafali.pl lub hello@jaroslawwaskiewicz.pl