Jesteśmy grupą osób, skupionych wokół Jarka Waśkiewicza i jego Biznesu Na Fali. Chcemy mówić głośno o rzeczach ważnych dla mikro, mini i midi przedsiębiorców.

Postawiliśmy przed sobą ambitne zadanie inspirowania menadżerów i przedstawicieli środowisk. Unikając wielkich słów i szumnych deklaracji chcemy pomagać środowiskom biznesowym w ich działalności, pochylając się nad tymi, nad którymi wielcy nie chcą się pochylić. Patrzymy na polską rzeczywistość biznesową w ujęciu makro- i mikro, po to, żeby Ci, którzy tworzą dochód narodowy mieli jak najlepsze do tego warunki.

Chcemy tworzyć odpowiednie warunki dla inspirującej wymiany doświadczeń pomiędzy sferą publiczną i prywatną, między teorią i praktyką. Chcemy skupiać przedsiębiorców wokół ich środowisk, łączyć, kojarzyć, słowem – rozwijać sieć powiązań w dobrym tych słów znaczeniu.

Jak będziemy działać? Poprzez prowadzenie debat i ekspertyz, konwersatoriów i wymiany myśli, poświęconych efektywnemu zarządzaniu, przywództwu, komunikacji, itd. Gościnnie w naszych pracach uczestniczyć będą również specjaliści z różnych obszarów. Nasi eksperci to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy! Trudno doradzać komuś w biznesie, jeśli samemu nie zakładało się biznesu… Razem z ekspertami i dzięki ich wiedzy i kontaktom chcemy promować niezmienne ważne wartości, budować mosty porozumienia, na których wszyscy opieramy rozwój naszych firm i nas samych.

Państwo także możecie współtworzyć projekty realizowane przez naszą radę.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu, zwłaszcza, jeśli jest obszar, w którym potrzebujecie pomocy, podpowiedzi czy inspiracji redakcja@biznesnafali.pl