XIV Gala Pereł Polskiej Gospodarki za nami

Na Zamku Królewskim w Warszawie 28 października 2016 r. odbyła się XIV Gala Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez anglojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market”. Tegoroczna Gala połączona była z obchodami jubileuszu dwudziestolecia magazynu „Polish Market”, który już od 1996 roku na swoich łamach promuje na całym świecie polską gospodarkę, naukę i kulturę. Patronat nad Galą objęli: Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas gali zostały wręczone statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych, wyłonionych w rankingu opracowanym przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” przyznano w dwóch kategoriach Wielkie Perły i Duże Perły. Badanie rankingowe obejmuje ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:

 • co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże
 • powyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie

Wart jest podkreślenia fakt, że o pozycji firmy w rankingu nie decyduje kryterium przychodów, a efektywność i dynamika rozwoju przedsiębiorstwa.

Wielką Perłą Polskiej Gospodarki zostały odznaczone:

T-Mobile Polska SA, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA oraz firma Asseco Poland SA.

Tytuł Dużej Perły natomiast otrzymały następujące przedsiębiorstwa:

AC SA, PETRAX Sp. z o.o. oraz Grupa Kapitałowa PROCHEM SA.

Na podium sektora finansowego (usługi bankowe i ubezpieczenia) stanęły firmy:

Santander Consumer Bank SA, Bank Zachodni WBK oraz METLIFE Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA.

Podczas tegorocznej Gali, przyznana została również Perła Innowacji, czyli PROGRESS 2016. Kapituła w osobach Krystyny Woźniak-Trzosek, Redaktor Naczelnej Polish Market oraz prof. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych wybrała firmy, które są liderami innowacji i stale wprowadzają nowe innowacyjne rozwiązania. Do grona najbardziej innowacyjnych firm zaliczono: w kategorii Przedsiębiorstwa- Oknoplast oraz Ceramikę Paradyż; w kategorii Jednostka Naukowa- Instytut Technik Innowacyjnych EMAG; natomiast w kategorii Menedżer- Annę Rulkiewicz.

Już po raz XI zostały wręczone Perły Honorowe. Statuetka przyznawana jest wybitnym osobom i instytucjom, których dorobek zawodowy, doświadczenie, prestiż i etyka dają rękojmię uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości.

3j0a0003

Tegorocznymi laureatami Pereł Honorowych zostali:

w kategorii Gospodarka:

 • Piotr Wojaczek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 • Karol Zarajczyk –Prezes URSUS S.A.
 • Ryszard Florek – PrezesFAKRO Sp. z o.o.
 • Zbigniew Jakubas – Przedsiębiorca

w kategorii Nauka:

 • Paweł Buszman -American Heart of Poland S.A.
 • Andrzej Królak – Instytut Matematyczny PAN Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej
 • Mirosław Ząbek – Centrum Gamma Knife Warszaw
 • Krzysztof Bankiewicz- University of California, San Francisco Department of Neurological Surgery

w kategorii Kultura:

 • Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
 • Stan Borys        

w kategorii Sport:

 • Natalia Partyka

w kategorii Krzewienie Wartości Patriotycznych:

 • Kardynał Stanisław Dziwisz
 • Telewizja TVP Polonia  

w kategorii Krzewienie Wartości Społecznych:

 • Ewa Ewart
 • Wojciech Szeląg              

Foto: Piotr Wieliczko

img_8723 3j0a0028 3j0a0069 3j0a0095  3j0a9823 3j0a9834 3j0a9913 3j0a9931 img_7827 img_7828 img_8041 img_8059 img_8119 img_8196 img_8206 img_8303 img_8329 img_8356 img_8387 img_8449 img_8505 img_8602 img_8629

3j0a02093j0a02223j0a02513j0a0264-toPR

 

Related Post