Żadnego bicia piany. Mikołaj Konopka – wiceprezes EURO STYL

Jakie miejsce zajmują kobiety w EURO STYL? Gdyby policzyć wszystkie stanowiska pracy, poza produkcyjnymi (chociaż też mamy Panie inżynier na budowach), to okazałoby się, iż większość zatrudnionych w naszej grupie kapitałowej to kobiety. Trzeba przyznać, że one wszystkie wyróżniają się ogromną determinacją i zaangażowaniem w pracę, a ponadto są oczywiście bardzo kompetentne. Razem z męską częścią załogi intensywnie pracują na sukces naszej organizacji.

A jaki jest Pana styl zarządzania?

Po pierwsze, zawsze mam czas dla mojego zespołu. Nie zamykam się w pokoju, nie mówię „nie teraz”. Po drugie, wydaje mi się, że jasno stawiam cele i oczekuję, że one zostaną zrealizowane, ale nie mówię, jak mają być zrealizowane. Dzięki temu ludzie mają możliwość prawdziwie zaangażować się w pracę. Dla ambitnych osób, a takie zatrudniamy – wskazywanie dokładnie, jak coś ma być zrobione, w dłuższej perspektywie jest demotywujące. Motywacja do pracy jest ściśle związana z poczuciem wpływu, więc jeśli tylko możemy dajemy pracownikom wolną rękę w dochodzeniu do postawionych celów. Dzięki temu często powstają dużo lepsze rozwiązania niż ja bym sam zasugerował. A na końcu jest wspaniały efekt. Dla mnie nie ma lepszego stylu.

Staramy się też nie przeintelektualizować dyskusji, projektów, spotkań. Pracowałem kiedyś w korporacji, w której była wieczna dyskusja, a po spotkaniu dialogi „- No i co? – Nie wiem” (śmiech). Tak w naszej firmie nie działamy… Żadnego bicia piany. Jest dyskusja i decyzje, które podczas niej zapadają, są natychmiast realizowane. Praca przez cele jest u nas kluczowa i w mojej ocenie najbardziej skuteczna. Poza tym nie toleruję żadnych „gier pałacowych”, które również pamiętam z korporacji – ktoś udaje przed szefem, obmawia za plecami, donosi. To zachowania bardzo destrukcyjne i dla firmy, i dla pracowników osobiście. Cenię za to pracę w oparciu o pewne procedury – pewien porządek korporacyjny – one ułatwiają, systematyzują procesy i są ważne zwłaszcza, kiedy organizacja staje się coraz większa. Jesteśmy zatem taką małą korporacją z elementami skutecznej prywatnej firmy.

Dziękujemy za wypowiedź

Joanna Bojarska – Buchcic, Jarosław Waśkiewicz

foto: Gordon Blackler Photography

Related Post