Well-being pracowników – więcej niż dobre samopoczucie

Pozytywne nastawienie i dobre samopoczucie korzystnie wpływają na całość funkcjonowania człowieka, w tym relacje w pracy i jego efektywność zawodową, ale to poczucie sensu jest prawdziwym motorem zaangażowania.

Psychologia pozytywna poświęciła poczuciu szczęścia wiele uwagi. Istnieją liczne naukowe dowody, że pozytywne emocje łączą się z poczuciem spełnienia i produktywnością w pracy, satysfakcjonującymi relacjami oraz lepszym zdrowiem psychicznym i fizycznym, a także – dłuższym życiem. Odczuwanie radości czy zadowolenia zwiększa też zdolność do twórczego rozwiązywania problemów. Nie można jednak pominąć innego czynnika, który stanowi prawdziwy motor działania, a którym jest inspiracja.

Z łaciny słowo „inspiratio” znaczy natchnienie, a „spiritus” oznacza ducha. Inspiracja i poczucie sensu pozwalają pracownikom dawać z siebie więcej niż się od nich oczekuje. Tylko ci pracownicy, którzy widzą sens swojej pracy w pełni identyfikują się z celami firmy, uznając je również za swoje. „Pracownik zainspirowany idzie o krok dalej: aktywnie szuka możliwości rozwoju i stosowania swoich umiejętności, wiedzy i zdolności, aby wspierać realizację firmowych celów” – twierdzi brytyjski ekspert ds. zdrowych organizacji Graham Lowe.

Oprócz pozytywnego nastawienia i radzenia sobie ze stresem, to właśnie poczucie sensu stanowi trzeci kluczowy obszar, na który składa się pojęcie dobrostanu psychologicznego (ang. PWB – Psychological Well-Being). Samo poczucie szczęścia okazuje się być zatem ważne, ale niewystarczające. Bycie w chwilowym „błogostanie” niekoniecznie przekłada się bowiem na pozytywną ocenę całości życia, ani tym bardziej osiąganie założonych celów zawodowych.

„Pracownicy w każdej organizacji i na każdym szczeblu muszą wiedzieć, że istotą ich działań jest coś wielkiego, do czego mogą aspirować” – twierdzi Patrick Lencioni. Nie oczekują wtedy wyłącznie korzyści dla siebie, ale czerpią radość z dawania. Napędza ich poczucie, że mają osobisty wkład w realizację wyższego celu.

O tym jak budować inspirujące środowisko pracy, a także skąd czerpać inspirację do własnych działań, będzie można dowiedzieć się uczestnicząc w pierwszej, międzynarodowej konferencji „Well-being w biznesie”, która odbędzie się 3 października 2017 roku w Hotelu Sound Garden w Warszawie.

Prelegentami będą praktycy biznesu i well-being, wybitne, polskie i międzynarodowe autorytety (USA, Wielka Brytania, Korea Południowa, Niemcy) w dziedzinie well-being, wellness, mindfulness, stresu, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz leadershipu.

Konferencja to pierwsze tego typu wydarzenie dla liderów biznesu i HR wyznaczające trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim w biznesie. Więcej informacji: www.wellbeingconference.pl

Ewa Stelmasiak

 

Related Post

There are 1 comments

  1. Pingback: แทงบอล Lsm99

Comments are closed.