Szukamy lokalnych liderek, szukamy liderów, szukamy ciebie! Bo łączy nas Polska, nie tylko na 100-lecie Niepodległości Polski

Zapraszamy lokalnych liderów, liderki. Poszukamy ciebie! Tych, którzy inspirują, łączą, poszukują i przynoszą odpowiedzi, zrozumienie, lepsze rozwiązania.  Szukamy liderów zmian, twórców możliwości i szans, ludzi odważnych, sprawców nowych idei, nadziei. Ponad wszystko, pomimo wszystko, ponad podziałami. Bo łączy nas Polska. Nie tylko na 100lecie Niepodległości Polski.

Poznaj nasz manifest – kodeks wartości, który razem z Wami tworzymy!

Wiemy, że tam jesteście. Wiemy, że tam jesteś! Że robisz, inicjujesz, prowadzisz, organizujesz, tworzysz, koordynujesz, nie ustajesz w wysiłkach, rozwijasz wyjątkowe projekty, działania, inicjatywy wielkie i te z pozoru nieistotne, przyziemne – społeczne, kulturalne, naukowe, biznesowe. To właśnie Ty wiesz, że mają one sens i znaczenie. Ty wiesz, że warto je robić. Ponad wszystko, pomimo wszystko. Są potrzebne, mają głęboki sens. I wiesz co? My też tak uważamy, dostrzegamy je, doceniamy! Wiemy, że jesteś skromny, ale owoce twoich działań, energia i postawa – w lokalnej społeczności, środowisku, branży mówią wystarczająco dużo za ciebie – połączmy to w jeszcze większą energię, uzasadnia Jarosław Waśkiewicz, przewodniczący Rady Ekspertów i redaktor naczelny Biznesu na fali, prezes klubu Marka jest kobietą Businesswoman Club.

Dlatego daj się odnaleźć!

Chcemy docenić, podziękować, wyrazić wdzięczność. Uhonorować, poczuć, przedstawić szerzej, ponieść dalej.

Pozwól nam sprawić, aby poznało ciebie jak najwięcej podobnie myślących osób. Takich, dla których to, co robisz, też ma znaczenie.

Pozwól nam pokazać innym, co jest ważne dla ciebie, jest też ważne dla nas, dla innych.

Pozwól nam ponieść to, co jest ważne dla wielu z nas, w Polsce.

Pozwól nam sprawić, aby ten potencjał został poznany, rozwinięty, kontynuowany, doceniony, zauważony, jak najszerzej.

Pozwól nam sprawić, aby Twój potencjał nie został zaprzepaszczony.

Pozwól nam sprawić, abyśmy wiedzieli – lokalnie, ogólnopolsko, międzynarodowo, że takich osób jest więcej. Że jest nas wielu, bardzo wielu.

Ponad podziałami, budując mosty porozumienia i otwartości, szacunku i mądrej współpracy.

Pozwól nam połączyć to wszystko w jedną wielką, spójną całość, inicjatywę, niespotykaną energię, której jesteś wyjątkową, integralną częścią, sprawcą, filarem.

Poznaj nasz manifest – kodeks wartości, który razem z Wami tworzymy!

Napisz do nas, przedstaw nam się, czym się zajmujesz, co dostrzegasz, co rozwijasz w swojej lokalnej społeczności, malej ojczyźnie?!

 

Jarosław Waśkiewicz
jaroslawwaskiewicz.com
przewodniczący Rady Ekspertów
redaktor  naczelny  Biznesu  na  fali
prezes klubu Marka jest kobietą Businesswoman Club
email:redakcja@biznesnafali.pl

Related Post

There are 2 comments

  1. Pingback: you can try these out

  2. Pingback: dee88

Comments are closed.