Stanowisko Prezydentów Miast Unii Metropolii Polskich w sprawie wydarzeń na Białorusi

W imieniu społeczności miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich pragniemy wyrazić swój głęboki niepokój, związany z sytuacją na Białorusi po wyborach prezydenckich, jak również sprzeciw wobec podjętych przez białoruskie władze kroków, sprowadzających się do użycia przemocy wobec protestujących. Wspierając działania mające na uwadze białoruską suwerenność i demokrację, pragniemy dać wyraz przekonaniu, że siła nie może być w żadnym razie argumentem w relacjach władzy ze społeczeństwem.

Wolność jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. Nie można zachowywać milczenia, kiedy to najważniejsze prawo jest naruszane, kiedy narzędziem polityki staje się przemoc i opresja. Historia pozwala nam wierzyć, że władza obojętna wobec oczekiwań społeczeństwa ostatecznie nie może zwyciężyć. Potrafi ona jednak spowodować nieodwracalne szkody i wyrządzić krzywdy, których nie sposób zapomnieć ani zrekompensować. Jest to szczególnie ważne dla nas, Polaków, bo wiemy jak cenne i kruche zarazem są wolności oraz swobody obywatelskie. Apelujemy zatem do białoruskich władz o rozpoczęcie dialogu, który zastąpi stosowane obecnie rozwiązania siłowe.

Jako polscy samorządowcy cieszymy się, że od wielu lat mamy okazję współpracować z lokalnymi społecznościami na Białorusi, choćby w ramach umów pomiędzy miastami partnerskimi. Wyrażając naszą solidarność ze wszystkimi Białorusinami, którym bliskie są ideały wolności i demokracji, wierzymy, że współpraca ta będzie się stale rozwijać, nabierając nowych wymiarów.

Pismo podpisali:

Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku, Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy, Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska, Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi, Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania, Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina, Rafał Trzaskowski – Prezydent M. St. Warszawy, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia

Related Post