Rusza III edycja Konkursu Grantowego Fundusz Inicjowania Rozwoju 2016

Jeśli masz pomysł na rozwój, zmianę w swoim otoczeniu i masz partnerów, którzy chcą razem z Tobą wcielić pomysł w życie, zawalcz o Grant FIR.  Wysokość grantów to aż 25.000 PLN. Tegoroczna, łączna pula środków przeznaczona na ten konkurs to 150.000 PLN.

Dzięki zaangażowaniu Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego Funduszu oraz Polpharma S.A. – Partnera Funduszu, dofinansowane zostaną nowatorskie przedsięwzięcia międzysektorowe, służące zmianie społecznej i rozwojowi lokalnych społeczności na Pomorzu. O Granty FIR mogą ubiegać się partnerstwa międzysektorowe reprezentujące co najmniej: jeden podmiot z sektora pozarządowego, jeden podmiot z sektora publicznego i jeden podmiot z sektora prywatnego. Wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa musi być przedstawiciel z sektora pozarządowego (NGO).

W szczególności wspierane będą inicjatywy, mające na celu rozwój społeczności lokalnych i podniesienie jakości życia mieszkańców Pomorza, które spełnią co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

Wspierają rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Wpływają na rzeczywiste rozwiązanie problemu lub wyzwania społecznego danego środowiska lokalnego.
Przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia.
Stanowią innowację społeczną.

W tym roku, aby wziąć udział w Konkursie należy w pierwszej kolejności napisać krótki konspekt Projektu poprzez formularz online:   https://goo.gl/forms/7gqyfTP9hTasI17z1 do dnia 7 listopada 2016 roku. Wszystkie Konspekty będą podlegać ocenie wstępnej i tylko najlepsze zostaną zaproszone do kolejnego etapu Konkursu.

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin znajdują się na stronie internetowej www.forumrozwoju.org.pl (zakładka Fundusz Grantowy FIR).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 grudnia br. podczas Konferencji Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku.

PR

Related Post