Rusza Circular Economy HUB dla firm

Circular HUB – platforma łącząca organizacje zainteresowane współpracą w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego ma być centralnym miejscem dla circular economy   w Polsce.

Gospodarka obiegu zamkniętego jest jednym z ważniejszych zagadnień dyskutowanych w salach głosowań i zarządów na całym świecie. Rosnące problemy z pozyskaniem surowców z jednej i zagospodarowaniem odpadów z drugiej strony spowodowały, że transformacja w kierunku obiegu zamkniętego staje się nie tylko niszowym trendem, ale stopniowo urasta do roli nowego paradygmatu gospodarczego.

Centralne miejsce dla GOZ w Polsce

Transformacja w kierunku obiegu zamkniętego niesie jednak wiele wyzwań – począwszy od skutecznej zmiany modeli biznesowych, przez znalezienie i wdrożenie nowych technologii. A do tego mają one często naturę systemową – wykraczają poza konkretną firmę, bez względu na jej rozmiar czy udział w rynku i angażują szeroką sieć podmiotów oraz dotykają szeregu regulacji. Dlatego kluczem do skutecznej transformacji będzie współpraca obejmująca różnorodne podmioty.

Ideą powstania HUBu jest chęć łączenia szerokiego grona firm, organizacji, ekspertów oraz przedstawicieli instytucji w jednym miejscu dającym przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń, kształtowania rynkowych standardów, a przede wszystkim budowania nowych rozwiązań – mówi Piotr Nejman z CEO Circular Poland, twórca Cirular HUBu

Od rozmowy do rozwiązania szybciej

Circular Economy HUB to platforma i społeczność dla firm, organizacji i instytucji zainteresowanych realnym współdziałaniem na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). HUB łączy członków w kręgi – circles – skupione wokół konkretnego tematu, branży, surowca oraz z pomocą własnej metodologii w nowe łańcuchy wartości. Każda firma dołączająca do HUBu otrzymuje bogaty program onboardingowy oparty o audyt, warsztaty i sesje inspiracyjne, którego celem jest zrozumienie potrzeb i stworzenie planu działania oraz wybór odpowiedniej ścieżki aktywności w HUBie. Dzięki temu uczestnictwo może wyjść daleko poza networking i wymianę wiedzy, w kierunku budowania nowych łańcuchów wartości, modeli biznesowych oraz bezpiecznego sprawdzenia ich formie pilotaży i projektów biznesowych przed fazą komercjalizacji.

Zainteresowane firmy otrzymają pomoc w stworzeniu strategii, planu działania, odkryją nowe możliwości biznesowe, zostaną połączone z odpowiednimi partnerami, startupami i technologiami, aby pod okiem ekspertów zbudować lub przebudować produkty, usługi i modele biznesowe.

Za pomysłem stoi Piotr Nejman, twórca Fundacji Circular Poland, który od lat skutecznie przeprowadza organizacje przez proces transformacji i budowania innowacji biznesowych obejmujących nowe produkty, usługi i modele biznesowe oraz aktywizuje różnorodne podmioty wokół idei gospodarki obiegu zamkniętego. Powstała we wrześniu 2020 r. Fundacja działa na rzecz popularyzacji idei GOZ w Polsce, budowania rynkowych standardów oraz tworzenia ekosystemu współpracy.

To co wyróżnia projekt Circular HUBu to podejście biznesowe i aplikowanie doświadczeń z wdrażania innowacji. Dotychczasowe podejścia do GOZ są zbyt teoretyczne, a dyskusje czysto akademickie albo oparte o analizowanie zagranicznych przykładów. Owszem dobrze jest zainspirować się przykładami wdrożeń z innych krajów, ale jeszcze lepiej jest takie rozwiązania po prostu zrobić – przecież mamy do tego potencjał! Idea, która nam przyświeca to skrócenie drogi od rozmowy do rozwiązania. Naszą ambicją jest zaangażowanie 100 partnerów i zrealizowanie 10 pilotaży w ciągu pierwszego roku działania. Chcemy być katalizatorem tej transformacji – mówi Piotr Nejman

Udziałem w HUBie, jeszcze przed jego oficjalną prezentacją, zainteresowało się już kilkadziesiąt firm i organizacji. Dołączyć można wypełniając deklarację na stronie internetowej Fundacji Circular Poland http://circularpoland.org/

Related Post

There are 8 comments

  1. Pingback: https://www.buoyhealth.com/blog/health/phenq-reviews

  2. Pingback: หวยออนไลน์

  3. Pingback: check over here

  4. Pingback: buy weed online

  5. Pingback: sci-diyala

  6. Pingback: upx1688.com

  7. Pingback: รับทำ SEO

  8. Pingback: TRIPPY FLIP MILK CHOCOLATE

Comments are closed.