Rowerem 1200km przez Pomorze – Karkonosze – Ustrzyki Górne. Akcja charytatywna „Podróż dla innych”

W tym roku znowu jadą – w Podróż dla Innych, której celem jest zebranie środków na pomoc Annie i Paulinie. Uczestnikami 3. charytatywnej akcji jest niezmiennie rowerowe trio –entuzjaści sportu, wolontariusze, a na co dzień menadżerowie firmy DHL Express – Edwin Osiecki, Paweł Matczyński i wieloletni klient firmy, Staszek Wojtanek. Tym razem trasa podróży zaplanowanej w dniach 19-25 sierpnia br. przebiega ze Szczecina przez Karkonosze, aż do Ustrzyk Górnych. 1200 km to długość trasy do pokonania, na łącznej wysokości wzniesienia terenu – 12 000 m! Akcji patronują fundacje DHL- Dostrzegamy Innych Ludzi oraz Jedni Drugim, otaczające opieką oraz wsparciem Annę i Paulinę.

KAŻDY MOŻE POMÓC, to hasło towarzyszące tegorocznej Podróży dla Innych, w którą wraz z uczestnikami rowerowej akcji zaangażowali się sponsorzy, ludzie dobrej woli oraz pracownicy DHL Express. Podczas przygotowań do wyprawy oraz w czasie jej trwania, tak jak co roku, prowadzona jest zbiórka środków finansowych dla dwójki podopiecznych fundacji.

Dla Anny z niepełnosprawnością ruchową, której marzeniem jest możliwość samodzielnego poruszania się. Aby jej marzenie mogło się spełnić, niezbędny jest zakup wózka inwalidzkiego.
Dla Pauliny, która walczy z ciężką chorobą o każdy dzień spędzony ze swoją kochającą rodziną. Do walki z chorobą potrzebne są środki finansowe zapewniające jej właściwe leczenie.

Zaplanowanej w sierpniu br. Podróży dla Innych 2017 towarzyszyć będzie kampania informacyjna w mediach oraz na profilach FB fundacji Dostrzegamy Innych Ludzi oraz Jedni Drugim.

ROWEROWE TRIO
Edwin Osiecki, Paweł Matczyński i Stanisław Wojtanek – na co dzień menadżerowie, a po pracy zapaleni entuzjaści sportów. Łączy ich przyjaźń, wspólna pasja do roweru oraz chęć pomagania innym. W 2015 roku na rzecz podopiecznych fundacji pokonali 900 km z Tatr na Hel w 4 dni. Rok temu przejechali trasę 1400 km w 6 dni z Ustrzyk Górnych przez Mazury aż do Świnoujścia. Zebrane środki zostały przeznaczone na pomoc szóstce podopiecznych fundacji.

FUNDACJE WSPIERAJĄCE „PODRÓŻ DLA INNYCH 2017”
Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „Jedni Drugim”, założona została w 2007 roku z inicjatywy ludzi dobrej woli, a jej głównym celem jest niesienie pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym (www.jednidrugim.pl).

Fundacja DHL Dostrzegamy Innych Ludzi powstała w 2012 roku z inicjatywy pracowników DHL Express od wielu lat udzielających się na rzecz wolontariatu, pomocy społecznej i opieki zdrowotnej (ww.dhl-fundacja.pl).

KAŻDY MOŻE POMÓC
Podopiecznych akcji „Podróż dla Innych 2017” może wesprzeć każdy, wpłacając dobrowolne sumy na konto Fundacji „Dostrzegamy Innych Ludzi” z dopiskiem: „akcja Podróż dla Innych 2017”:

Fundacja DHL „Dostrzegamy Innych Ludzi”
Bank CitiHandlowy:47 1030 0019 0109 8530 0043 3352.

Do tej pory w akcję zaangażowały się firmy M.B.B. Logistics, Fundacja Warbud – Warto pomagać, AGAP, MB Marketing, Nowy Styl, Kinnarps, Dobre Sklepy Rowerowe, Elint, DR Irena Eris, SFD, Galeria Wypieków Lubaszka, Ośrodek Narciarski Kluszkowce, DW Group, a także firma Renault, zapewniająca uczestnikom akcji samochód do transportu rowerów i sprzętu podczas zmagań na trasie. Głównymi sponsorami akcji Podróż dla Innych są firmy DHL Express, DHL Parcel i DHL Fracht.

PR

Related Post