Potrzebujemy Polski wspólnej i partnerskiej! Odbył się XII Kongres Obywatelski

„Partnerska i wspólna Polska – szacunek, uczciwość, współpraca” – pod takim hasłem odbył się w sobotę 28 października XII Kongres Obywatelski. Ponad 800 osób z całej Polski spotkało się na Politechnice Warszawskiej, by dyskutować o przyszłości Polski. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, ludzie nauki i kultury, dziennikarze oraz politycy. Podczas XII Kongresu Obywatelskiego jego uczestnicy zastanawiali się nad tym, jakich partnerstw potrzebujemy, by budować lepszą Polskę – zarówno na płaszczyźnie państwa, społeczeństwa, jak i gospodarki.

Zdaniem dr. Jana Szomburga – inicjatora oraz organizatora Kongresów Obywatelskich – Polska będzie silna i atrakcyjna dla swoich obywateli tylko wtedy, gdy będzie partnerska i wspólna. „Polska partnerska to propozycja, byśmy jako społeczeństwo oddychali dwoma „płucami”, podobnie jak samolot, który może lecieć tylko wtedy, gdy ma dwa, a nie jedno skrzydło” – przekonywał podczas wystąpienia otwierającego XII Kongres Obywatelski.

Podczas sesji otwierającej Kongres głos zabrała także Wanda Traczyk-Stawska, strzelec łączniczka w Powstaniu Warszawskim. Apelowała o to, by obce nam było uczucie nienawiści. „W Powstaniu wszyscy walczyliśmy ramię w ramię – i ci od Dmowskiego, i ci od Piłsudskiego, i komuniści, i Żydzi” – argumentowała. Zdaniem kolejnego z mówców, prof. Andrzeja Ledera, naszym priorytetem powinno być bronienie wspólnoty politycznej. „Wspólnota polityczna z założenia jest inkluzywna, stwarza możliwość, by każdy obywatel mógł w niej uczestniczyć – to odróżnia ją od wspólnot etnicznych czy religijnych. Wspólnota polityczna nie wymaga od nas tego, byśmy się kochali – wymaga, byśmy wyzbyli się przemocy” – przekonywał.

Podczas drugiej części sesji plenarnej prof. Małgorzata Bogunia-Borowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego pytała panelistów o to, jakie mogą być pola partnerstwa w różnych sferach życia. Prof. Krystian Jażdżewski z Uniwersytetu Warszawskiego mówił na temat partnerstwa na rzecz wczesnego wykrywania raka w polskim społeczeństwie. Filozofka i badacz sztucznej inteligencji, dr Aleksandra Przegalińska, przekonywała, że automatyzacja procesów i sztuczna inteligencja mogą być uzupełnieniem i pomocą dla człowieka, a nie zagrożeniem jeżeli tylko umówimy się na zasady, ramy funkcjonowania nowoczesnych technologii.

O dobrą energię na dalszy ciąg dyskusji zadbali natomiast Agnieszka Wojciechowska, która opowiadała, co z etosu strażackiego warto byłoby przenieść na płaszczyznę społeczną oraz Aleksander Doba – 70-latek, który dopiero co trzeci raz przepłynął kajakiem Atlantyk – który przekonywał, że dzięki swojemu zespołowi „był na oceanie sam, choć nie samotny”.

Po sesji plenarnej uczestnicy XII Kongresu Obywatelskiego mieli możliwość uczestniczenia w jednej z dziewięciu sesji tematycznych. Ich tematyka była zróżnicowana – zastanawialiśmy się m.in. nad wpływem rewolucji cyfrowej na demokrację i społeczeństwo, nad rozwojem lokalnym czy nad ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Największą popularnością, tradycyjnie już, cieszył się panel dotyczący edukacji. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły także panele odnoszące się do tożsamości Polaków oraz „drugiej transformacji” polskiej gospodarki.

Na zakończenie Kongresu odbyła się plenarna sesja zamykająca, której uczestnicy zastanawiali się nad tym, czy możliwe jest partnerstwo kultury wysokiej i popularnej na rzecz rozwoju świata wartości Polaków. W dyskusji wzięli udział prof. Tomasz Szlendak, Krzysztof Zanussi, Ilona Łepkowska oraz prof. Rafał Wiśniewski.

To, co stanowi największą wartość Kongresu Obywatelskiego to samo spotkanie – zarówno w sensie fizycznym, jak i mentalnym – różnych środowisk, poglądów, idei w atmosferze otwartości, optymizmu, zaufania i wiary w potencjał ludzi. To jedyne wydarzenie w Polsce, na którym każdy obywatel ma możliwość wypowiedzi przed bardzo zróżnicowanym audytorium.

Debata pokongresowa będzie kontynuowana we współpracy z największymi polskimi mediami. Miejscem prezentowania wniosków będzie strona internetowa Kongresu Obywatelskiego (www.kongresobywatelski.pl), kongresowy thinkletter „Idee dla Polski”, media społecznościowe Kongresu, a także media partnerskie: dziennik „Rzeczpospolita” oraz portal opinie.wp.pl. Rekomendacje płynące z dyskusji zostaną zebrane w publikacjach książkowych z serii wydawniczej „Wolność i solidarność”.

Organizatorem Kongresów Obywatelskich jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres Obywatelski to długofalowy projekt, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy i życia. Chcemy to czynić poprzez autorefleksję, spotkania, wymianę dobrej energii i budowanie polskiego RAZEM w duchu wzajemnego szacunku i uznania. Chcemy być RAZEM, pomimo tego, że pochodzimy z różnych miejscowości i działamy w różnych branżach i środowiskach. Mamy często odmienne poglądy i reprezentujemy wszystkie pokolenia. Łączy nas to, że Polska nie jest nam obojętna – wspólnie „wyprzedzamy przyszłość” i zastanawiamy się nad naszym rozwojem.

PR

 

Related Post