Polskie start-upy, edukacja zawodowa i badania naukowe w służbie przemysłu. Zbliża się III Forum Wizja Rozwoju, 24-25 sierpnia w Gdyni

Trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju – największego wydarzenia gospodarczego północnej Polski odbędzie się w terminie 24-25 sierpnia. Na miejsce konferencji obrana została siedziba Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. W ramach kilkudziesięciu paneli poruszających szerokie spektrum zagadnień kluczowych z punktu widzenia rodzimej gospodarki, organizatorzy zaplanowali także debaty dotyczące edukacji w kontekście rozwoju gospodarczego.

Jednym z tematów rozmów, nad którym eksperci będą debatować podczas tegorocznej konferencji jest znaczenie start-upów dla polskich przedsiębiorstw. Polskie start-upy koncentrują się już na wszystkich obszarach gospodarki. Najnowsze technologie informatyczne, elektroniczne, chemiczne, mechaniczne, medyczne, biologiczne, budowlane, energetyczne i wiele innych sprawiają, że poziom zaawansowania technicznego wielu polskich przedsiębiorstw oraz ich produktów plasuje się w światowej czołówce. Przewiduje się dalszy rozwój start-upów w nowych obszarach polskiej gospodarki, takich jak: technologie kosmiczne, transportowe, stoczniowe oraz w zakresie robotyzacji, co umożliwi bycie konkurencyjnym kolejnym polskim firmom.

 – Rozwój to proces dojrzewania z miejscem na sukcesy, w którym premiowana jest odwaga do podjęcia ryzyka, ale pod uwagę brane są także porażki. Naszą rolą jest umożliwienie podejmowania tego ryzyka, stworzenie miejsca, w którym można uczyć się na błędach, ale przede wszystkim uczyć się tych błędów unikać dzięki doświadczeniu partnerów, ekspertów, mentorów w programach inkubacyjnych i akceleracyjnych. PARP dała impuls do rozwoju tego obszaru w systemie wspierania ludzi z pomysłami na nowatorskie usługi i produkty – podkreśla Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i prelegent III Forum Wizja Rozwoju

Nie zabraknie również dyskusji na temat edukacji zawodowej. Wykwalifikowani pracownicy stanowią niezwykle ważną składową w funkcjonowaniu nie tylko poszczególnych podmiotów gospodarczych, ale również całej gospodarki. Omawiane będą programy kształcenia nauczycieli oraz waga współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi odnośnie realizacji nauki zawodu w ramach praktyk. Eksperci podkreślają, że tempo przemian ekonomiczno – technologicznych wymusza przystosowywanie systemu szkolnictwa zawodowego do wymagań rynku pracy. Polityka przedsiębiorstw charakteryzuje się wprowadzaniem najnowszych rozwiązań technologicznych wytwarzanych produktów i wdrażaniem innowacyjnych form organizacji pracy, dlatego wymagane są wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników.

Stałe udoskonalanie przemysłu oraz wdrażanie badań naukowych w celu jego poprawy jest kolejnym ważnym zagadnieniem, o którym porozmawiają eksperci podczas tegorocznej odsłony Forum. Poruszona zostanie kwestia m.in. nowoczesnych laboratoriów, które powinny być partnerami przedsiębiorstw, chcących produkować i konkurować produktami na rynkach światowych. Komercjalizacja wyników badań pozwoli na ograniczenie konieczności sprzedaży pomysłów i patentów poza granice kraju, dzięki czemu polskie firmy będą mogły korzystać z osiągnięć naszych naukowców.

Ważnymi tematami Forum będą też źródła i dostępności finansowania badań naukowych realizowanych na potrzeby przemysłu, które umożliwią prace na nowoczesnym sprzęcie nad innowacyjnymi produktami.

Wstęp na wszystkie panele dyskusyjne jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony:  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął  Premier Mateusz Morawiecki. 

Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i  KGHM Polska Miedź S.A.,  Partner Główny –  Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Partnerzy plus – Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski oraz Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

PR

Related Post