Pod patronatem Biznesnafali: relacja z VII edycji konferencji Sustainable Economy Summit

7 października 2021 r. pod patronatem medialnym Biznesnafali.pl w hotelu The Westin Warsaw miała miejsce VII edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”. Podczas czterech paneli dyskusyjnych oraz dwóch wystąpień, zaproszeni eksperci omówili najważniejsze kwestie dla sektora zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna gala rozdania „Diamentów Sustainable Economy”, dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w branżach.

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie Gościa Specjalnego: Prof. Witolda Orłowskiego, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, który omówił kwestie zrównoważonego kapitalizmu. Pan Profesor w swoim wystąpieniu mówił także o gospodarce rynkowej, zaznaczył że kapitalizm jest najlepszym modelem, którego nie można zastąpić. Mówca wspomniał również o reformach i kryzysach, które wystąpiły kilka lub kilkanaście lat temu.

Pan Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy, United Nations Global Compact Network Poland wygłosił wystąpienie inauguracyjne,w którym mówił o energii oraz skutkach zmian klimatycznych. Podkreślił, że tracimy stabilność klimatu, która jest istotna w pogarszającym się kryzysie klimatycznym. Jego zdaniem, świat jest uzależniony od paliw kopalnianych, którego konsumpcja ma negatywny wspływ na środowisko.

Po wystąpieniach przyszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny pod hasłem „Zielone finansowanie”.  Moderatorem panelu była Pani Ewa Mochocka. – Associate Partner w EY-Parthenon. Do dialogu zaproszeni zostali: Andrzej Stosio – Partner, Współkierujący Departamentem Bankowości i Finansów Clifford Chance; Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA, Michał Popiołek – Prezes Zarządu mInvestment Banking, Jacek Kubas – Zastępca Dyrektora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Łukasz Pobudejski – Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturyzowanego BNP Paribas Bank Polski. Podczas rozmowy poruszono tematy  transformacji sektora bankowego w kierunku zrównoważonych modeli finansowania, zielonych obligacji oraz trendów wśród dostawców finansowania. Panowie po krótce opowiedzieli jak wygląda w ich firmach wprowadzanie zmian w kierunku idei zrównoważonego rozwoju oraz jaka jest obecnie polityka banków.

Po krótkiej przerwie Pani Edyta Ziajowska, Commercial Director w firmie Edenred Polska w swoim wystąpieniu zaprezentowała najnowszy projekt „For Good. Movement”, który ma za zadanie minimalizować skutki pandemii poprzez wspieranie wellbeingu i dobrostanu pracowników. Podkreśliła, że to podstawa zrównoważonego rozwoju firmy.

Następnie rozpoczął się drugi panel o nazwie „Biznes dla ochrony klimatu”. Moderatorem dyskusji był dr hab. Mikołaj Pindelski, Szkoła Główna Handlowa. Rozmawiał on z Panem Tomaszem Gontarzem – Członkiem Zarządu PKP Intercity S.A., Panem Dominikiem Budnym – Managerem ds. kominikacji Region CEE Nordkalk, Panem Marcinem Ujejskim – Prezesem Zarządu, Blue Timber S.A., Panią Moniką Morawiecką – Prezeską Zarządu PGE Baltica oraz z Panem Wiesławem Hałuchą – Prezesem Zarządu Alventa S.A.. Podczas tej dyskusji panowała zgoda, że nie należy bagatelizować zmian klimatycznych i każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do zero emisyjności. Należy nastawić się na pozyskiwanie energii poprzez alternatywne źródła, stopniowo wykluczyć węgiel brunatny, a przy tym również właściwie przygotować na to społeczeństwo. Eksperci zwrócili uwagę na zmiany jakie nastąpiły w przeciągu kilkudziesięciu lat. Zmienił się biznes, który z nastawienia w wyłącznie na zysk, zaczął wdrażać działania pro pracownicze, pro środowiskowe oraz jest otwarty na dalsze dyskusje.

Po lunchu spotkaliśmy się ponownie poruszając już tematykę związaną ze zrównoważonym rolnictwem i produkcją żywności. Moderatorem panelu był Prof. Dr hab. Roman Niżnikowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a prelegentami byli: Grzegorz Brodziak – Dyrektor Zarządzający Goodvalley, Marek Łuczak – Prezes Zarządu Syngenta Polska, Tomasz Piszczatowski – Manager Segmentu Rolnictwo w Lafarge Polska, Łukasz Dominiak – Rzecznik Prasowy, Dyrektor ds. Public i Government Relations, Animex Foods. W trakcie rozmowy poznaliśmy dwa skrajne punkty widzenia na temat wpływu zmian klimatu na polskie rolnictwo. Według części ekspertów niosą one ze sobą pozytywne zmiany w związku z wydłużeniem okresu wegetacji, co w przyszłości może skutkować zwiększeniem produkcji rolnej na terenie naszego kraju. Pan Marek Łuczak z Syngenta Polska zwrócił uwagę na nieprzewidywalność klimatu, która nawet w tym roku była mocno odczuwalna, co może mieć katastrofalne skutki w przyszłości. Nie widzi on pozytywów w związku ze zmianami klimatycznymi. Prelegenci natomiast byli zgodni co do konieczności wprowadzenia zmian, bo nawet jeśli Polska nie ucierpi w takim stopniu, jak kraje wysunięte bardziej na południe, to w skali całego świata zmiany klimatyczne siać ogromne zniszczenie.

Ostatnim punktem części merytorycznej był panel pt. „Gospodarka obiegu zamkniętego”. Rozmowę prowadził tam Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego wraz z Panią Iwoną Jacaszek-Pruś – Dyrektorką ds., korporacyjnych, Kampania Piwowarska, Moniką Michalską – Commercial Manager w Geocycle Polska, Robertem Danilukiem – Dyrektorem ds. Zrównoważonego Rozwoju, Jakości i Bezpieczeństwa, Lyreco Polska, Władysławem Grochowskim – Prezesem Grupy Arche, Michałem Mikołajczykiem – Prokurentem, Dyrektorem ds. Sprzedaży i marketingu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S. A. oraz z Arturem Michalskim – Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każda z firm podzieliła się z nami zmianami, które zostały wprowadzone w duchu gospodarki obiegu zamkniętego, obranymi celami, do których dążą oraz wspólnie próbowały dotrzeć do tego, nad czym należy jeszcze popracować. Pan Władysław Grochowski z Grupy Arche podzielił się z nami ciekawym projektem jednostek mieszkalnych stworzonych z kontenerów umieszczonych na wyludniających się terenach, które miałyby angażować lokalną społeczność oraz w razie potrzeby byłyby łatwe do przewiezienia w inne miejsce. Pani Monika Michalska z Geocycle opowiedziała nam więcej na temat produkcji paliw alternatywnych z odpadów wytwarzanych przez Lafarge. Na koniec rozmowy eksperci jednogłośnie stwierdzili, że powinniśmy dążyć do redukcji produkowanych odpadów, nie używać surowców, które nie są niezbędne oraz zwiększać świadomość ludzi na temat zachodzących zmian. 

Po zakończeniu Konferencji miała miejsce uroczysta Gala rozdania Diamentów Sustainable Economy połączona z 15-leciem działalności Executive Club. Zostały nagrodzone podmioty wdrażające idee odpowiedzialnego biznesu oraz wyróżniające się działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

  1. LIDER EKOLOGII W ENERGETYCE: Enea
  2. LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA: Budimex, wyróżnienie: Lafarge Polska
  3. LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA I PRODUKCJI ŻYWNOŚCI: Danone Polska
  4. LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA: Syngenta Polska, wyróżnienie: Bio- Lider
  5. LIDER TECHNOLOGII DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: CISCO Systems Poland, wyróżnienie: inPost
  6. LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO FINASOWANIA: BNP Paribas Bank Polska
  7. LIDER DORADZTWA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: CSR Consulting
  8. LIDER ETYKI W BIZNESIE: ING Bank Śląski
  9. LIDER SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Polpharma, wyróżnienie: Grupa ANG
  10. WIZJONER ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU: Prof. Bolesław Rok,  Profesor nadzwyczajny, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego.

Organizator: Executive Club

Patroni Honorowi:
Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, Patronat Honorowy Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Partner Złoty:
Goodvalley

Partnerzy:
Alventa, Arche, Blue Timber SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Clifford Chance, Edenred, EY Parthenon, Fakro, Huawei, Kajima Poland, Kompania Piwowarska, Lafarge Polska, Michelin Polska, Mindento, Nordkalk, PKP Intercity SA, Polregio, Rekopol, Syngenta, 

Partnerzy Gali: 
Goodvalley, Fakro

Partnerzy Społeczni:
Czepczyński Family Foundation, Fundacja Dziecięca Fantazja, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Polska Akcja Humanitarna, Rolnictwo zrównoważone, SOS Wioski Dziecięce, UNICEF, Stowarzyszenie WIOSNA

Partner Merytoryczny: Cigno Consulting

Partner Techniczny: ProBrand

Related Post