Pobudzamy do myślenia, bo łączy nas coraz więcej. Filozofuj! z Biznes na fali

„Filozofuj!” – jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię i zarazem największy popularnofilozoficzny serwis internetowy w naszym kraju filozofuj.eu nawiązuje współpracę z portalem praktyków Biznesnafali.pl

„Filozofuj!” w obecnej postaci to bardzo pracochłonne przedsięwzięcie. Dbamy o to, aby nasze teksty pozostawały na najwyższym światowym poziomie. Wśród autorów znajdują się najlepsi polscy i zagraniczni specjaliści, m.in. z  Uniwersytetu Oksfordzkiego, Cambridge, Harvard, Uniwersytetu Notre Dame, Uniwersytetu Kalifornijskiego i wielu innych znakomitości światowego formatu. Mamy niezwykle ambitne plany. Chcemy, propagując ideały intelektualnej otwartości i krytycznego myślenia, przyczynić się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, które stanowi podstawę dobrze funkcjonującej demokracji, a do tego potrzebujemy pomocyuzasadnia współpracę z Biznes na fali i Marka jest kobietą dr hab. Artur Szutta, prof. UG z Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, współzałożyciel i redaktor naczelny „Filozofuj!”.

„Filozofuj!” to naprawdę dobre czasopismo a teksty w nim prezentowane są najwyższej, światowej próby. Za swoje działania zostało uhonorowane tytułem Popularyzatora Nauki 2020 w konkursie organizowanym przez PAP przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Obecnie to nie tylko czasopismo, ale też portal internetowy, a także kluby „Filozofuj!” zogniskowane w różnych miastach Polski, organizujące spotkania z filozofami i dyskusje wokół aktualnych wydań czasopisma. Aby zagadnienia filozoficzne były przedstawiane wielostronnie, pobudzając do samodzielnego myślenia i rozpatrywania problemów z różnych perspektyw wymagają otwarcia na kolejne grupy społeczne, zwarzywszy na misję jaką nam wspólnie przyświeca w tej współpracy: popularyzowania eksperckiej wiedzy, intelektualnej otwartości i dostrzegania tego co nas łączy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, co też czynimy przez ostatnie 15 lat w ramach naszej codziennej działalności, teraz także razem z „Filozofuj!” – uzasadnia współpracę Jarosław Waśkiewicz, przewodniczący Rady Ekspertów, redaktor naczelny Biznesnafali.pl, prezes klubu Marka jest kobietą. 

Dla dobra wspólnego. Filozofuj! z Biznes na fali

Po pierwsze, rozumiemy, jak ważna jest filozofia i filozofowanie – paradoksalnie – w życiu codziennym każdego człowieka. Filozofia polega na ciągłym dążeniu do zrozumienia świata i siebie samego, na stawianiu pytań i poszukiwaniu na nie odpowiedzi. Szczególnie w sytuacjach różnych kryzysów życiowych czy trudnych doświadczeń ludzie stawiają sobie ważne, fundamentalne pytania dotyczące świata i człowieka. Filozofia stanowi bardzo ważny element naszej kultury i cywilizacji, kształtujący postrzeganie nas samych i otaczającego nas świata, a w rezultacie – także nasze codzienne postępowanie.

Po drugie, wiemy, jak nieocenioną rolę spełnia filozofia w intelektualnym i społecznym rozwoju młodzieży (i dzieci!). Nasza misja ma charakter edukacyjny – chcemy, żeby filozofia była dostępna w przystępnej postaci dla każdego, szczególnie w szkołach, gdzie wciąż brakuje powszechnie wprowadzonych zajęć z filozofii. Nauka filozofii rozwija myślenie krytyczne, logiczne i refleksyjne, dzięki czemu młodzi ludzie stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego i krytycznymi odbiorcami kultury, w tym popkultury. Dociekliwość i refleksyjność umożliwia krytycznie odnoszenie się do trendów i mód; kultura logiczna ułatwia uzasadnianie swojego zdania i opieranie się manipulacjom;

Po trzecie, zdajemy sobie sprawę jak bardzo filozofia wspiera budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Zespół „Filozofuj!”, inspirując do podejmowania krytycznej refleksji nad sobą i otaczającą rzeczywistością oraz promując kulturę kompetentnej debaty, chce włączać się w ogólnopolski projekt budowania obywatelskiego społeczeństwa wiedzy. Żywimy przekonanie, że należy promować rzetelny namysł filozoficzny i kulturę dyskusji nakierowane na merytoryczną i logiczną poprawność, ponieważ bez tego jakość debaty publicznej i – tym samym – jakość demokracji będzie nadal niska. Nasz projekt jest w istocie projektem edukacji społecznej za pomocą filozoficznych narzędzi. Rzetelna filozofia jest tak samo odległa od każdej ideologii jak rzetelna dyskusja – od wszelkiej perswazji.

Warto przy tym wszystkim podkreślić, że działalność „Filozofuj!” ma charakter pro publico bono – zarówno magazyn, jak i serwis są dostępne online bezpłatnie na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Stąd też nie obylibyśmy się bez wsparcia finansowego oraz pracy wolontariackiej osób zaangażowanych w ideę upowszechniania filozofii. Jeśli również i  Tobie nasza misja pozostaje bliska, dołącz do grona wspierających naszą działalność. Filozofuj i pobudzaj do myślenia innych razem z nami!

Myślenie ma przyszłość! https://filozofuj.eu/

https://filozofuj.eu/

Related Post