Pierwszy Pomorski Wojewódzki Piknik Zawodowy już w najbliższą sobotę w Gdańsku, zapraszamy!

W dniu 25 listopada 2017 r. w godzinach od 11:00 do 18:00, na Międzynarodowych Targach Gdańskich S.A. przy ul. Żaglowej 11, hala „C” odbędzie się drugi wojewódzki piknik zawodowy dedykowany wyłącznie dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej z całego województwa pomorskiego. Pierwszy Wojewódzki Piknik Zawodowy odbył się 3 czerwca 2017 r. w województwie podlaskim.

Wojewódzkie Pikniki Zawodowe, mają za zadanie zintegrować dzieci i młodzież z pieczy zastępczej z danego województwa. Na Pikniki zapraszamy firmy z różnych branż, które prezentują profil swojej działalności oraz specyfikę pracy Swoją ofertę pokazują także lokalne szkoły średnie i uczelnie wyższe. Doradcy zawodowi pomagają młodzieży określić ich umiejętności i pomóc im dokonać wyboru swojej zawodowej ścieżki kariery.

Celem Pikniku jest:

  • integracja społeczna pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej a lokalnymi firmami i środowiskiem edukacyjnym,
  • pokazanie różnych branż, które mogą się stać w przyszłości docelowym miejscem pracy,
    zapoznanie się z ofertą edukacyjną lokalnych szkół średnich oraz uczelni wyższych,
    naturalne stworzenie bazy pracodawców dla wychowanków w danym województwie,
    rozrywka dla najmłodszych – poznawanie różnych zawodów poprzez zabawę.

Wśród partnerów wydarzenia znajdują się:
patroni honorowi: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Wojewoda Pomorski; Samorząd Województwa Pomorskiego;

patroni medialni: Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Portal Business & Prestige; Magazyn i portal Business Woman & life oraz partnerzy wspierający: Fundacja Firm Rodzinnych, Pracodawcy Pomorza, Związek Rzemiosła Polskiego, Klub Szefów Kuchni, Uniwersytet Gdański, Edupark, Stowarzyszenie Cieciorka, Fundacja ponad słowami, Runmageddon.

Informacja o Ogólnopolskim Programie Pierwsza Praca:

Ogólnopolski Program Pomocy Pierwsza Praca – jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie dedykowane młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych w całym kraju. Nowa inicjatywa społeczna w zakresie aktywizacji zawodowej ma pomóc młodym ludziom znaleźć pracę i źródło utrzymania. Wsparcie w tym zakresie jest bardzo ważne, aby po wyjściu z placówki lub rodziny zastępczej mogliby utrzymać się samodzielnie i dalej kroczyć ustaloną przez siebie ścieżką kariery zawodowej. Stwórzmy razem pojęcie „zawodowej adopcji”.

Program ma za zadanie ujednolicić oraz usprawnić proces komunikacji pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej, fundacjami działającymi na rzecz pieczy zastępczej oraz światem pracodawców.

Program zakłada:
– skuteczną i długofalową pomoc dla tej młodzieży w podjęciu pracy w swoim wymarzonym zawodzie;
– zaangażowanie biznesu w długofalową pomoc CSR dla wychowanków pieczy zastępczej;
– wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na rzecz tej młodzieży;
– zaangażowanie branż i grup zawodowych w szczególne wsparcie tej młodzieży w pracy w danej branży;
– wsparcie administracji publicznej w procesie usamodzielniania wychowanków pieczy zastęczej;

Program Pomocy Pierwsza Praca zostanie wdrożony w całej Polsce poprzez narzędzie informatyczne „Serce 4xP”, które jako centrum zarządzania informacją, będzie zawierało m. in.:
Bazę uczestników, pracodawców, szkoleniowców, partnerów, darczyńców oraz przyjaciół Fundacji;
Informacje o uczestnikach 4xP, umożliwiające ustalanie ścieżki kariery;
Bazę testów zawodowych, quizów i formularzy osobowych;
Oferty praktyk/staży/pracy;
Raporty i statystyki;
Narzędzia oceny odbytych szkoleń/praktyk/staży;
Filmy szkoleniowe z warsztatów, coachingów, spotkań ze specjalistami;
Komunikator (narzędzie społeczne, które umożliwi komunikację podopiecznych ze światem profesjonalistów oraz między sobą).

Platforma internetowa Serce 4xP prowadzona jest w języku polskim i angielskim – z możliwością tłumaczenia na kolejne języki. W planach rozwoju Platformy jest m.in. wprowadzenie tego programu do innych krajów na zasadzie licencji. Środki z licencji zawsze zasilałyby nasz krajowy program. Dlatego ważnymi partnerami programu są firmy międzynarodowe, które mają możliwość dobierać lokalnych partnerów w swoich oddziałach na świecie i wdrażać tam ten program w ramach swoich działań CSR.

Aby nadać naszemu wydarzeniu jak największą rangę i przeprowadzić piknik w jak najatrakcyjniejszy sposób cały czas poszukujemy partnerów tego przedsięwzięcia.

Wesprzeć nas można poprzez sponsoring i udział w kosztach pikniku, jak również przekazanie upominków dla biorących w nich udział dzieci i młodzieży.  Więcej informacji na temat współpracy mogą Państwo uzyskać u p. Karoliny Kulczyckiej.

Kontakt:
Karolna.Kulczycka@f4xp.pl
Tel: +48 882 670 990
FUNDACJA PROGRAM POMOCY PIERWSZA PRACA
ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, NIP: 5223066530, KRS: 0000626154
www.f4xp.pl

Related Post