Obwodnica Kartuz oddana przed terminem

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku uzyskał zgodę na użytkowanie I etapu obwodnicy Kartuz. Tym samym Samorząd Województwa Pomorskiego oddaje do użytku pierwszą drogę przebudowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Symbolicznego otwarcia tej trasy dokonano 28 października, na rondzie od strony Grzybna, dokonają marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski oraz burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński. Na pierwszych kilkudziesięciu kierowców czekać będą upominki.

Budowa obwodnicy Kartuz to jedno z strategicznych przedsięwzięć transportowych, które w efekcie ma przyczynić się do stworzenia sprawnego systemu komunikacji samochodowej. Nowa inwestycja w przypadku Kartuz oznacza częściowe przeniesienie ruchu tranzytowego poza centrum miasta.

– Inwestycja wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzrośnie komfort podróżowania i skróci się czas dojazdu mieszkańców północnej części powiatu kartuskiego do aglomeracji trójmiejskiej – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Dzięki staraniom inwestora i wykonawcy robót – firmie STRABAG, obwodnicę uda się oddać do ruchu sporo wcześniej. Zgodnie z umową, planowane zakończenie prac drogowych zaplanowano na początku przyszłego roku. Po oddaniu drogi do użytku do wykonania zostaną jeszcze prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu przy przepompowni wód deszczowych oraz uruchomienie oświetlenia i samej przepompowni, co może powodować chwilowe i lokalne utrudnienia w ruchu na obwodnicy.

Wykonawca zadania przebudował drogę wojewódzką 224 od Grzybna do skrzyżowania z ulicą 3-go Maja i wybudował nowy odcinek jezdni o długości 1,1 km od skrzyżowania ulic Węglowej i 3-go Maja, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 (ul. Gdańska). Dodatkowo przebudowano odcinek ul. Węglowej, która docelowo zostanie drogą obsługującą dojazdy do terenów przemysłowo-handlowych. W ramach projektu powstały dwa ronda: jedno przy ulicy Gdańskiej (DW 211) i drugie przy ulicy 3 Maja. W ramach budowy powstały nowe chodniki (690 m), ścieżki rowerowe (1 060 m), ciągi pieszo-rowerowe (1 950 m). Ponadto miejscowość Grzybno zyskało nowe bezpieczne połączenie dla pieszych i rowerzystów.

Z uwagi na charakter terenu, na którym przebiega obwodnica Kartuz, na dużym fragmencie konieczne było wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii wymiany gruntu, a także wykonanie szczelnego systemu odprowadzenia wód opadowych, zespołów podczyszczających wody opadowe z jezdni, zbiorników retencyjnych i przepompowni.

UMWP

Related Post