Nowa szansa na rozwój firmy – europejskie dotacje dla biznesu w 2017

Bezzwrotne dotacje z funduszy europejskich pomogą przedsiębiorcom zadbać o rozwój firmy w nadchodzącym roku. Trzy z dostępnych programów posłużą w szczególności małym, średnim i dużym firmom.Pozwolą na zwiększenie konkurencyjności dzięki wprowadzeniu specjalistycznej technologii, edukowaniu kadry lub poprzez wydanie nowej linii produktów z pomocą naukowych ośrodków badań.

Dostępne programy dofinansowań stwarzają niezwykłą szansę i mogą przekonać przedsiębiorców, żeby strategicznie zainwestowali w rozwój właśnie teraz. Co prawda każdy z programów stawia konkretne wymagania np.: pojawia się wymóg prowadzenia działalności na terenie Polski, zabezpieczenia dotacji (np. wekslem lub gwarancją bankową) i obowiązek wniesienia wkładu własnego (zazwyczaj w wysokości ok. 20-30%), ale za to dotacje pozostają bezzwrotne niezależnie od powodzenia planowanych inwestycji.

Wśród najkorzystniejszych dla przedsiębiorców programów znajdują się: IV oś programu Polska Cyfrowa (cyfryzacja firm i instytucji publicznych), Bon na innowacje (dofinansowanie do badań i kreacji nowych produktów rynkowych) oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój (szkolenia z zakresu rozpoczęcia współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi).

  1. PolskaCyfrowa
Pula pieniędzy na dotacje 57 668 000 euro
Wysokość dotacji do 80% lub 85% wkładu
Wkład własny 15% – 20%
Terminy aplikowania w 2017 (miesiące) I, II, IV, VIII, IX, XII
Strona programu https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

Polskie przedsiębiorstwa w których udział ma kapitał publiczny mogą inwestować w oprogramowanie w celu działań związanych z obsługą klientów, procesami wewnętrznymi, sprzedażą, kontrolą aktywnych projektów i zarządzaniem dokumentacją.Cyfryzacja w przeciągu najbliższej dekady ma potencjał zwiększyć wartość dodaną polskiej gospodarki o 13%-22%[1], pomagając w podniesieniu obrotów przedsiębiorstw. Udział w programie pozwoli organizacjom wprowadzić dedykowane oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów, które usprawni procesy oraz znacznie zmniejszy koszty operacyjne.Najbliższe konkursy są rozstrzygane już w styczniu i lutym 2017 roku.

  1. Bon na innowacje
Pula pieniędzy na dotacje 62 500 000 zł
Wysokość dotacji do 70% (średni) – 80% (mali i mikro)
Wkład własny min. 30% (średni) – 20% (mali i mikro)
Terminy aplikowania w 2017 do 30 I
Strona programu http://poir.parp.gov.pl/

Program daje przedsiębiorcom małych i średnich firm szansę na opracowanie nowej linii produktów lub usług w ramach ekspansji na kolejne rynki. Dotacja umożliwia współpracę między biznesem a wybraną instytucją naukową nad stworzeniem projektu wzorniczego, którym może być innowacja technologiczna w postaci oprogramowania dla logistyków, projektu nowej linii mebli premium albo działań zwiększających konkurencyjność firmy np. wprowadzenie atrakcyjniejszej identyfikacji wizualnej, zmiany strategiczne w kulturze organizacyjnej itp.Wnioski można składać do 30 stycznia 2017 roku. Wymaganiem konkursu jest wykorzystanie technologii, która posiada wydaną przez instytucje badawcze opinię o innowacyjności.

„Fundusze z programu powinniśmy przeznaczyć na działania prowadzące do wzrostu firmy. Priorytetem może być usprawnienie: produktu, komunikacji z klientami, promocji i zwiększenia zasięgu sprzedaży na nowe rynki, jak również utrzymanie w firmie najbardziej dochodowych klientów. Wewnętrzny audyt procesów pomoże nam ustalić najważniejsze cele – może się okazać, że tracimy pieniądze na sprawy administracyjne, w załatwianiu których pomógłby nowy system zarządzania projektami. Taki system pomógłby również pracownikom skupić się na pracach produktowych. Potencjalni partnerzy handlowi są zawsze bardziej chętni do nawiązania relacji widząc, że firma inwestuje w rozwój.” – komentuje Jacek Paszek, wiceprezes firmy eDokumenty, która niedawno otrzymała opinię o innowacyjności.

e2

  1. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Pula pieniędzy na dotacje 3 000 000 zł
Wysokość dotacji do 90%
Wkład własny min. 10%
Terminy aplikowania w 2017 31 III 2017
Strona programu http://power.parp.gov.pl/

Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z instytucjami samorządowymi i rządowymi wciąż mogą skorzystać z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój, który pomoże tę współpracę nawiązać. Dotacje są przeznaczone na edukację mikro, małych i średnich firm z zakresu nawiązywania współpracy z jednostkami administracyjnymi w celu świadczenia im swoich usług, które przykładowo mogą obejmować budowanie mieszkań na wynajem, dostarczanie wyposażenia naukowego lub sportowego albo dzierżawę określonych terenów. Minimalna wysokość dotacji wynosi 50000 zł.

O sukcesie zdobycia wsparcia finansowego z wymienionych programów decyduje ocena zaprezentowanego pomysłu na ich wykorzystanie, oraz formalna ocena wniosku aplikacyjnego. W tym procesie każde przedsiębiorstwo gromadzi punkty, których ilość decyduje o możliwości udziału w programie. Firmy z niewielkim doświadczeniem rynkowym mogą zwiększyć swoje szanse tworząc konsorcja z innymi firmami, żeby wspólnymi siłami zdobyć pożądane dofinansowanie. Warto już zadecydować, czy nasza firma powinna w najbliższym roku zainwestować w swój rozwój z pomocą programów unijnych – takich okazji może być coraz mniej.

Autor:
eDokumenty
http://edokumenty.eu/

[1] Raport Cyfrowa Polska 2016, http://mckinsey.pl/wp-content/uploads/2016/08/Cyfrowa-Polska.pdf,

Related Post