Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie pomocy finansowej na likwidację skutków nawałnicy

W najbliższy wtorek, 22 sierpnia 2017 r., odbędzie się nadzwyczajna sesja sejmiku, podczas której radni zdecydują o przekazaniu pomocy finansowej na likwidację skutków nawałnicy, jaka przeszła w nocy z 11/12 sierpnia br. przez województwo pomorskie. Obrady rozpoczną się o godz. 11.00, w Sali im Lecha Bądkowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27.

Podczas jutrzejszej sesji zostanie przedstawiona informacja na temat sytuacji na terenach województwa pomorskiego dotkniętych nawałnicą w dniach 11/12 sierpnia 2017 roku oraz o podjętych działaniach ratowniczych i naprawczych związanych z kataklizmem.

Radni będą również głosować za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie województwa pomorskiego. Dzięki temu samorząd województwa będzie mógł przeznaczyć 2 mln zł na likwidację skutków nawałnicy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Bytowie, Chojnicach i Kartuzach. Środki będą przekazane m.in. na odtworzenie konstrukcji dróg zniszczonych przez upadające drzewa oraz odtworzenie zniszczonych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. oznakowania pionowego barier energochłonnych oraz poręczy mostowych.

Podczas sesji radni zdecydują również o przeznaczeniu dodatkowych 100 tys. zł na zakup pilarek, które za pośrednictwem gmin zostaną przekazane jednostkom ochotniczych straży pożarnych z województwa pomorskiego.

Sesja została zwołana w trybie art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie województwa oraz § 7 ust. 6 Statutu Województwa Pomorskiego.

Pozostałe punkty obrad oraz cały tekst rezolucji znajdują się na stronie: http://bip.pomorskie.eu/Article/id,28.html.

 

Related Post