Na ratunek przedsiębiorcom. Wzywam Pana Premiera. Koronawirus a przyszłość polskiej gospodarki – aktualizacja 23.03.2020

Szanowni Państwo, w naszej ocenie przedstawione projekty ustaw w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej nie odpowiadają skali wyzwań w gospodarce i potrzebie osłony małego oraz średniego biznesu. Skala biurokracji, żądania dokumentacji firm, często wrażliwej, rozmaitych zaświadczeń, stanowią klasyczne działanie urzędnicze, w celu zabezpieczenia własnych pozycji. Z zawodem stwierdzamy, że nikt z decydentów i autorów projektu nie zadbał o przecięcie tej biurokratycznej pętli.

Propozycje rządowe są zbyt płytkie i niedostateczne.

W sobotę 21 marca 2020 r., dopiero późnym wieczorem otrzymaliśmy projekty aktów prawnych tzw. Tarczę Antykryzysową.

Kilkudziesięciu ekspertów Business Centre Club z Instytutu Interwencji Gospodarczych, podjęło bez zwłoki pracę nad oceną tych dokumentów.

Wyniki ich analiz – propozycje konkretnych zapisów ustawowych w postaci tabel zawiera załącznik nr 1 oraz propozycje odnoszące się do podatków i płynności firm – załącznik nr 2.

Przekazanie Pani Minister naszych propozycji, powstałych w ciągu niedzieli, 22 marca 2020 r., co oczywiste, nie kończy naszych działań.

Liczymy na to, że nasze propozycje zostaną przeanalizowane wnikliwie i poważnie. W razie potrzeby – gotowi jesteśmy do dalszych wyjaśnień i uszczegółowień.

Propozycje rządowe są zbyt płytkie i niedostateczne.

Pożądane decyzje agreguje Apel prezesa BCC do prezesa Rady Ministrów

Nad tym wszystkim unosi się pytanie, w jaki sposób premier Mateusz Morawiecki mógłby podjąć konieczne decyzje z mocą natychmiastowego ich wykonania.

Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację, BCC sugeruje, że Sejm RP mógłby uprawnić do tego premiera nowelizując specustawę z 2 marca 2020 r. łącznie ze zgłoszonymi do Sejmu poprawkami Senatu.

Z poważaniem
Marek Goliszewsk
premier Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
założyciel i prezes Business Centre Club

dr Łukasz Bernatowicz
wiceprezes BCC, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społeczneg

Zbigniew W. Żurek
wiceprezes BCC, sekretarz Rady Dialogu Społecznego

Łączy nas coraz więcej – łączy nas Polska
Włącz się w ogólnopolską, obywatelską kampanię społeczną:

https://www.facebook.com/laczynasprezydent/
http://laczynasprezydent.pl/

Related Post