Miliony złotych dla pomorskich uczelni na poprawę warunków kształcenia

Największe uczelnie z regionu: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Gdyni będą oferować swoim studentom jeszcze lepsze warunki kształcenia zawodowego. Wszystko to dzięki podpisanym dzisiaj umowom przez marszałków Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego, dofinansowującym projekty tych trzech uczelni ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 6 projektów w ramach konkursu na Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb gospodarki m.in. poprzez zwiększenie zatrudnialności absolwentów uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym, przede wszystkim poprzez dostosowanie wyposażenia i infrastruktury ww. szkół do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki oraz poszerzenie oferty kształcenia ustawicznego we wspartych szkołach. Wśród nich znalazło się 5 uczelni z Pomorza: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku, z którą umową zostanie podpisana na początku listopada.

Wartość wszystkich dzisiaj podpisanych umów wynosi 70,4 mln zł, zaś unijne dofinansowanie to 54,3 mln zł. Z tych środków sfinansowane zostaną następujące projekty:

1.    Gdański Uniwersytet Medyczny – „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w GUMed i Akademii Pomorskiej w Słupsku” – wartość projektu 17,8 mln zł, dofinansowanie – 15,13 mln zł;
2.    Akademia Morska w Gdyni – „Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych” – wartość projektu 12,3 mln zł, dofinansowanie – 10,4 mln zł;
3.    Uniwersytet Gdański – „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” – wartość projektu 25,16 mln zł, dofinansowanie – 21,38 mln zł;
4.    Uniwersytet Gdański – „Laboratorium symulacji  nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego  – adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym” – wartość projektu 5,2 mln zł, dofinansowanie – 4,4 mln zł;
5.    Politechnika Gdańska – „Rozbudowa i przebudowa budynku „Chemia C” Wydziału Chemicznego PG dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw” – wartość projektu 9,99 mln zł, dofinansowanie – 2,93 mln zł.

umowa-3 umowa-2

PR

Related Post