Marka Polski – głos środowiska biznesu, nauki, kultury. Zapraszamy do debaty na 100-lecie Niepodległości Polski

Szanowni Państwo, partnerzy i przyjaciele

ponad podziałami, we współpracy z wszystkimi otwartymi umysłami, liderami i inicjatorami zmian, środowiskiem nauki i biznesu, które poszukuje i przynosi odpowiedzi na to, co nas łączy i wzmacnia spotkaliśmy się, aby na 100-lecie Niepodległości Polski, w poszanowaniu tradycji i wspólnych wartości, powiedzieć jednym głosem, że:

aby razem wzrastać, różnorodność, rodzaje przedsiębiorczości, drogi solidarności społecznej, kształty postaw patriotycznych nie muszą się wykluczać. Jak również przyszła wizja Polski, którą w tym nadzwyczajnym czasie – 100-leciu Niepodległości Polski – warto wspólnie zdefiniować, określić kierunki, przestrzeń wariantów i możliwości, korzystając z wyjątkowego okresu, który w roku 2018 nas wszystkich łączy – Święto Niepodległości.

Dlatego w imieniu Rady Ekspertów Biznesu na fali, partnerów lokalnych i ogólnopolskich zapraszamy wszystkie otwarte i twórcze umysły, inicjatorów zmian, liderów, przedstawicieli środowisk nauki, biznesu, NGO do wspólnego dialogu, debaty i manifestu na rzecz określenia kierunków rozwoju marki Polska.

Zapraszamy, zgłoszenia, pytania prosimy kierować na adres redakcja@biznesnafali..pl

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Waśkiewicz
przewodniczący Rady Ekspertów
redaktor  naczelny  Biznesu  na  fali
prezes klubu Marka jest kobietą Businesswoman Club

Myśląc o promocji marki naszego kraju przychodzi mi na myśl powiedzenie „najlepszą reklamą jest jakość”, bo to powinien być pierwszy krok w jej promowaniu. Przed nami – w kraju i poza jego granicami – stoi więc zadanie niełatwe. Bo zanim zaczniemy komunikować, musimy być pewni, że to nie jest wydmuszka. Inaczej narażamy się na śmieszność. Jednocześnie możemy być pewni, że już teraz mamy kilka mocnych punktów, na które możemy i powinniśmy stawiać w komunikacji. Warto też zadbać o naszych ambasadorów, którymi jest żyjąca poza granicami kraju wielomilionowa Polonia. Chcę wierzyć, że wyjeżdżając z Polski wychodzili z założenia, że jadą poszerzać horyzonty, zdobywać doświadczenie i wrócą do kraju. aby się nimi podzielić. To zadanie wielopoziomowe, zakładające szeroką pracę u podstaw. Mimo wszystko warto i wierzę, że się uda – jednak najpierw praca, potem komunikacja…

Arkadiusz Bruliński, Rzecznik prasowy, Biuro Komunikacji STU ERGO Hestia SA

 

 

Marka Polska obecnie zajmuje 23 miejsce wśród marek na świecie według Brand Finance, a jej wartość to około 570 mld dolarów, z tego wniosek że jest widoczna. Nasz kraj, posiadający wyjątkowe i różnorodne  zasoby, ma problem ze spójną i wyróżniającą się komunikacją. Mówiąc o sobie musimy zdecydować co jest naszą przewagą konkurencyjną i wykorzystywać ją w działaniach marketingowych. Brakuje tego parasola nad regionami.

Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Prezes PROT Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 

 

Jestem zdania, że musimy sobie odpowiedzieć: Kim jesteśmy? My tu żyjący. Jakie wartości wyznajemy? Jakimi wartościami chcemy podzielić się ze światem? Co mamy do dania? Czy my jesteśmy dumni z tego kim jesteśmy? Czy mamy obraz tego jak jesteśmy postrzegani? Może warto zanim zaczniemy dyskutować co byśmy chcieli, jakie mamy wizje na swój temat, zmierzyć się z opinią z zewnątrz. Nie, nie,  żeby jej ulec, ale zobaczyć siebie i swój kraj oczami innych, może nie widzimy czegoś, może warto zobaczyć nas z zewnątrz. My tu w środku naszych kompleksów, wad narodowych, historii, histerii, dumy, ambicji itd., będziemy promowali jakiś wytwór naszych wyobraźni, a nie prawdziwy – no może zbliżony do rzeczywistości kraj. Kraj wartościowy, cudny. Prawda się broni i warto poobracać się wokół niej i wokoło niej zbudować plan, nie będzie w tym sztuczności, udawania i nadmuchiwania balonika. Może warto?

Kamilla Daroszewska, właścicielka Wellbeing Options®

 

 

Rozwój marki Polska za granicą to działanie wieloletnie, dla kolejnych pokoleń. W budowanie tej wielkiej marki zaangażowane było pokolenie, które zostawiło swój dom i niejednokrotnie poświęciło rodzinę, aby pracować i zarabiać za granicą. Teraz czas na nas, przedsiębiorców, którzy w kraju kształtują kierunek nowoczesnego biznesu, aby tę markę promować w świecie i wzmacniać w oparciu o solidne, dotychczas zbudowane filary.

Nasze zaangażowanie na arenie międzynarodowego handlu sprzyja poprawie wizerunku marki Polska, zwłaszcza w obliczu zmian dokonanych w sądownictwie, które odbiły się szerokim echem w mediach zagranicznych. O ile zmiany te nie budują poczucia stabilności wymiaru sprawiedliwości, o tyle w naszych rękach leżą narzędzia, które mogą zaufanie do biznesu utrwalić. Zyskają na tym przede wszystkim obywatele. Nasi rodzice, nasze dzieci, które będą miały możliwość udziału w widocznych i trwałych efektach tej pracy.

W dzisiejszym mobilnym świecie ważne, abyśmy spojrzeli na kształtowanie marki z perspektywy młodych ludzi. Tych, dla których liczy się wysoka jakość oraz otwartość na ciągłe zmiany. To ludzie,  którzy podróżują po świecie, są doskonale zorientowani w różnicach kulturowych i którym należy pokazać najważniejsze wartości w biznesie, takie jak uczciwość, lojalność. Należy im też pokazać wysoką jakość, która jest dźwignią pozycji marki Polska na świecie.

Małgorzata Krzyżowska, Adwokat, Partner / Head of Central Europe Practice Aliant® Krzyżowska

 

 

Z perspektywy swoich doświadczeń uważam, że budowanie każdej marki wymaga wdrożenia zasad, których przestrzeganie jest niezbędne dla osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Tymi zasadami są przede wszystkim uczciwość biznesowa i lojalność, a także oferowanie usług na wysokim poziomie merytorycznym. Polacy powinni pracować nad tym, żeby postrzegano ich jako rzetelnych, lojalnych i uczciwych partnerów, którzy oprócz powyższych cech oferują towary i usługi bardzo wysokiej jakości. Ponadto ważna jest otwartość w nawiązywaniu współpracy i łatwość dostosowywania się do nowoczesnych technologii. Dla osiągnięcia zadowalających rezultatów konieczne jest, żeby cały proces był regularnie powtarzany za każdym razem i na każdym polu kiedy mamy możliwość nawiązania współpracy. Uważam, że zachowanie powyższych zasad sprawi, że Marka Polska będzie się dynamicznie rozwijać, a Polacy będą pożądanymi partnerami w globalnym biznesie.

Dorota Nadolna – Jasińska, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Przedszkolu „Okruszek” w Kruszewie

 

 

Każdą markę tworzą ludzie, którzy się z nią utożsamiają. Marka istnieje dzięki społeczności, która się z nią identyfikuje. Wobec tego, powinna budować w ludziach pozytywne skojarzenia, tak aby nie była tylko przez nich pożądana, lecz stopniowo stawała się częścią ich życia. Dobrze, jeśli daje poczucie komfortu i zaspokaja wyższe potrzeby, a także powoduje, że jesteśmy dumni z jej istnienia. Kluczowe w tym temacie jest także pojęcie relacji, która jest obustronna. Marka, która dba o nas, powoduje, że my dbamy o nią, okazując jej wierność, dzięki której może trwać latami, a nawet poprzez wieki.

Te uniwersalne założenia w odniesieniu do pojęcia jakim jest „marka”, mają zastosowanie także do kraju, w którym żyjemy od pokoleń. Zgodnie z definicją „państwa”, jesteśmy organizacją społeczną, w której najwyższą wartość tworzą ludzie. Dbałość o siebie nawzajem i nawiązywanie pozytywnych relacji niech stanie się ideą przewodnią kolejnych 100 lat niepodległości.

Karolina Pol, właścicielka firmy EduKaPol Szkolenia

 

 

Potrzebna jest nam zupełnie nowa, spójna identyfikacja marki Polska – przekaz nakierowany na przyszły horyzont tego, kim chcemy być, z czego chcemy być znani, rozpoznawalni i dumni jutro; jakie wartości chcemy wspierać. Aby to osiągnąć, powinniśmy podjąć szeroką i otwartą na nowe kierunki debatę. Jej początkiem powinna być refleksja nad obecną charakterystyką i zrozumienie tego, co jest naszym potencjałem, a co hamującym obciążeniem. Częste zapętlenie historyczne i odwoływanie się jedynie do przebrzmiałych, historycznych obrazów poprzednich epok, nie wspiera tworzenia silnej marki Polska, ponieważ mówi nam jacy byliśmy w tamtych czasach, w tamtych okolicznościach, z czego wtedy byliśmy znani – a w rzeczywistości bywało różnie. Nieznośne wkładanie dumnych skrzydeł husarii (w każdym znaczeniu) w epoce powszechnego internetu i zupełnie innych cywilizacyjnych wyzwań, jest moim zdaniem zabiegiem ograniczonym i szkodliwym, który zamyka nasz sposób myślenia o identyfikacji. Nie bójmy się spojrzeć w przyszłość bez dawnych ograniczeń.

Leszek Porembski – Dyrektor ds. personalnych na Europę w firmie Consolidated Precision Products, działającej w przemyśle lotniczym.

 

 

Marka – cóż by to miało znaczyć i o co, tak na dobrą sprawę, tutaj chodzi? Czy odwołać się należy do znaku firmowego, który zwykle jest umieszczany na wyrobach producenta i chroni go przed falsyfikatami. Wydaje się, że istotne jest to co można określić jako jakość, gatunek danego wyrobu, bo resztę można dzisiaj skopiować. Wypada też wziąć pod uwagę to co wiąże się z renomą, dobrą opinią, którą warto się cieszyć. Do ciekawostek związanych z użyciem marki zaliczyłbym: znaczek pocztowy (marka), jednostkę monetarną (marka), kolorowe znaczniki na łańcuchu kotwicznym, linach sond (marki). Podsumowując przywołane znaczenia marki, w istocie swojej, jest ona cechą wyróżniającą (jakością/wartością), która wiąże się z renomą, dobrą opinią. Nic nowego w tym co napisałem, a dodać wypada, że tak rozumiana marka rzeczy (artefaktu), człowieka czy zbiorowości jest efektem systematycznej, planowej i z jasno sprecyzowanymi celami pracy. Marka nie pojawia się sama z siebie – Deus ex machina.

Nie o marce rzeczy, czy zbiorowości mogę coś sensownego napisać, ale o tej jednostkowej, indywidualnej, z którą każdy z nas się boryka i mierzy. Nie mam też w zanadrzu niezawodnego algorytmu na jej osiągnięcie. Sądzę, że do tego celu prowadzi wiele dróg, które mogą być Twoją lub moją drogą. Kopiowanie drogi w tym przypadku nie wchodzi w grę, bo skoro marka ma być moja, to i moja droga do niej prowadzi. Warto podpatrywać tych którzy cieszą się „dobrą marką”, by unikać błędów, które zdarzają się na tej drodze, a przecież nikt od nich nie jest wolny. Z drugiej zaś strony podpatrywać by uczyć się metod skutecznego poruszania się na niej.

Co pomóc może w osiąganiu, uprawianiu własnej/naszej marki? Myślę, że po pierwsze należy dysponować (jeżeli chcemy „być markowi”) pewnymi umiejętnościami, które są do tego niezbędnie potrzebne. Za Erichem Frommem wymieniłbym dyscyplinę, rozumianą nie tylko jako sumienność i profesjonalizm w uprawianiu czegoś, ale także jako „uprawianie dyscypliny własnego życia”, tak jak wybitni sportowcy uprawiają swoje dyscypliny sportowe.

Po drugie koncentracja, czyli całkowite skupienie się na tym co robię, co chcę osiągnąć. Po trzecie cierpliwość, która gwarantuje osiągnięcie celu. Z którą wiąże się świadomość mozolnych prób i błędów, przez które trzeba przejść, bo drogi na skróty nie ma. Ostatnią umiejętnością, którą w sobie/nas trzeba ćwiczyć jest zaangażowanie. Być dobrą marką, cieszyć się dobrą marką nie można pracując „na pół gwizdka”, trzeba być w tym teraz i tutaj. Ten cel, który chcę (przecież nie muszę) osiągnąć, powinien być najważniejszy, w przeciwnym razie będę jedynie dyletantem. Jak każda umiejętność: pływanie, jazda na rowerze, wioślarstwo, gra na instrumencie, aktorstwo może być opanowana na poziomie podstawowym, średnim i wysokim. By w sporcie odnosić sukcesy (cieszyć się dobrą marką) trzeba te umiejętności opanować w stopniu wysokim, w sztuce te umiejętności muszą mieć charakter artystyczny. Podobnie ma się sprawa z poziomem umiejętności, które są konieczne do osiągnięcia Twojej i mojej marki.

prof. UG, dr hab. Piotr Przybysz

 

Z perspektywy swojej branży z pewnością dostrzegam potrzebę wypracowania i jasnego komunikowania prawnych zasad, form i możliwości nawiązywania relacji biznesowych pomiędzy podmiotami z różnych państw. Kooperacja firm z różnych krajów może okazać się owocna dla każdej z nich – i warto w taką współpracę zaangażować także i polskich przedsiębiorców. Pomocne mogłoby być wypracowanie najbardziej optymalnych form prawnych takiej współpracy, bazując na biznesowych doświadczeniach przedsiębiorców, którzy wiedzą, jaka formuła sprawdziłaby się najlepiej. Przejrzyste reguły, w tym prawne, pomogłyby w kreowaniu wizji Polski i polskich firm jako pożądanego partnera międzynarodowego biznesu.

Magdalena Raniszewska, radca prawny / legal adviser Kancelaria Raniszewska

 

 

Budowanie silnej marki Polska na rynkach międzynarodowych wymaga czegoś więcej, niż przypadkowych i taktycznych działań. Spójny wizerunek marki kraju pozwala przyciągać różnorodne grupy: inwestorów, turystów czy studentów. Warunkiem jest jednak wspólna wizja tego, jaki wizerunek chcemy wypromować. Podejmowano już wiele działań, które miały na celu wypracowanie strategii komunikacji dla marki Polska. To, czego jednak potrzebujemy to szeroka debata na temat tego, co my sami jako Polacy chcielibyśmy prezentować na zewnątrz. Jeśli sami nie znajdziemy takiego wspólnego mianownika, to promowanie naszego kraju wciąż będzie serią rozproszonych i nie przynoszących znaczącego efektu akcji.

Marek Staniszewski, założyciel agencji strategicznej HEURISTICA

 

 

Najsilniej działającą emocją jest strach. W naszej historii niestety mamy bardzo wiele przykładów wzorowego jednoczenia się w obliczu zagrożenia czy wspólnego wroga.

Wyobraźmy sobie, jak to by było, gdybyśmy uczyli się żyć w oparciu o naszą różnorodność z poszanowaniem wartości każdego człowieka. Teraz jest czas, aby poszerzać swoją świadomość, budować swoją własną integralność jako jednostki. Gdy to zrobimy, w sposób automatyczny będziemy tworzyć harmonijne grupy oparte na poszanowaniu i współpracy. Większość swojego życia zawodowego skupiałam się na budowaniu i wspieraniu synergicznie działających zespołów, zawsze z intencją H2H (human to human – biznesu z ludzką twarzą).

Dziś wiem, że tam gdzie mamy „zdrowego” człowieka, mamy „zdrowe”  zespoły,  organizacje,  rodziny, „zdrową” Polskę. Kapitał ludzki jest ważnym elementem składającym się na wartość marki, przedsiębiorstwa i państwa. Pojęcie „zdrowe” użyłam w określeniu zharmonizowanego (nie perfekcyjnego) stanu psycho – fizycznego człowieka i jego mentalnej świadomości.  Niech zatem idzie nowe!

Katarzyna Warelis – Dyrektor Sprzedaży Europa Wschodnia & Med. /Baby Division Newell Brands

 

 

Podejście do promocji naszego kraju musi się oprzeć na strategii wykorzystywanej do promocji produktu. W mojej ocenie w obecnych czasach jest to absolutnie konieczne. Analizie powinny podlegać nasze słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia na arenie międzynarodowej. Nie będzie to możliwe bez spójności działań, stabilności obietnic i zapewnienia bezpieczeństwa współpracy. Wszystko to skoncentrowane musi być na działaniach długofalowych i konsekwentnych decyzjach. Jesteśmy krajem z ogromnych potencjałem, bogatą i wartościową historią oraz na szczęście wciąż nie ostudzonym entuzjazmem do pozytywnych i nowatorskich zmian. Musimy też pamiętać, że wszystko wymaga czasu i nasze działania czy też choćby poczynione plany przyniosą najszersze efekty dla przyszłych pokoleń.

Dorota Wollenszleger – Gałuszka, Prezes Zarządu All4Her sp. z o.o.

 

 

Polska to ludzie, ludzie pracujący, ambitni, pomysłowi, którzy nie boją się wyzwań. Polska to kraj profesjonalistów o wysokiej elastyczności w dostosowywaniu się do warunków w danym momencie na świecie. Polska to przepiękne miejsca do zwiedzenia, odpoczynku, ale również do budowania biznesu w oparciu o zaufanie, zdrowe relacje. W ten sposób widzę naszą markę, którą warto szerzyć zarówno w mediach światowych, ale również w codziennych rozmowach. Tego ostatniego często niestety brakuje, ponieważ sami siebie niejednokrotnie deprecjonujemy. Marka Polska dla mnie to niesamowite połączenie solidności, pracowitości naszych zachodnich sąsiadów oraz słowiańskiej pomysłowości.

Wojciech Wrociński, Prezes Zarządu Reklamowygadzet.pl

 

 

Przeczytaj również:

Kodeks wartości na 100-lecie Niepodległości Polski. Rada Ekspertów Biznesu na fali

Szukamy lokalnych liderek, szukamy liderów, szukamy ciebie! Bo łączy nas Polska, nie tylko na 100-lecie Niepodległości Polski

Potrzebujemy szerokiej rozmowy na temat promocji kraju. Staniszewski strategicznie o Polsce

Rada Ekspertów

Related Post