Manifest Polska 2049. Odpowiedzialni liderzy – odpowiedzialne przywództwo

Szanowni Państwo, w roku 2019 świętujemy 30. rocznicę odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie, celebrujemy triumf zapoczątkowanej w Polsce Solidarności. Nie tylko wspominamy to, co przez te 30 lat wspólnie zbudowaliśmy, osiągnęliśmy, ale przede wszystkim chcemy razem spojrzeć w przyszłość, aby odpowiedzieć na pytania, jakiej wizji Polski chcemy na kolejne 30 lat, w jakiej Polsce chcemy żyć, na jakich fundamentach chcemy ją dalej wznosić.

Czując się współodpowiedzialnymi za przyszły kształt Polski, chcemy podejmować stojące przed nami wyzwania. Oferujemy naszą kreatywność, przedsiębiorczość, chęć współdziałania oraz zdolność do przeprowadzania zmian i aktywnego udziału w procesie legislacyjnym. Od rządu, samorządów i osób mających wpływ na decyzje administracyjne oczekujemy partnerstwa i dialogu.

Poprzez szeroki dialog uwzględniający różne grupy społeczne i regiony kraju chcemy działać na rzecz takiego modelu społecznego, który da Polkom i Polakom nową nadzieję, siłę i realną szanse na lepsze jutro. Tak rozumiemy naszą obywatelską misję.

Dlatego z okazji 30. rocznicy odzyskania wolności, bez zbytniej zuchwałości, ale też bez lęku, ponad podziałami, we współpracy z wszystkimi otwartymi umysłami, liderami opinii i inicjatorami zmian, środowiskiem nauki, kultury i biznesu, które poszukuje i przynosi odpowiedzi na to, co nas łączy, buduje, tworzy wspólnotę wartości, ogłaszamy:

„Manifest Polska 2049” (1989-2019-2049)

Odpowiedzialni liderzy – odpowiedzialne przywództwo

Potrzebni nam są odpowiedzialni przywódcy zdolni i chętni gromadzić wokół siebie obywateli, odwołując się do tego, co w nas najszlachetniejsze. Charyzmatyczni przywódcy, których głos powoduje, że „chce się nam chcieć”. Liderzy, dla których władza jest środkiem, a nie celem.

Jesteśmy przekonani, że odnowa życia społecznego, politycznego i sposobu funkcjonowania biznesu jest możliwa nie tyle przez wprowadzanie coraz to nowych przepisów prawa i regulacji, co dzięki powrotowi do źródeł i zasad klasycznego wychowania oraz podstaw działania, jak również wzrostowi roli uniwersalnych wartości w życiu i w biznesie.

Powrót do wartości, jako wyznacznika kształtującego nasze życie i sposób uprawiania działalności politycznej, społecznej i biznesowej, jest warunkiem koniecznym dla stworzenia trwałych podstaw dobrego przywództwa, które będzie w stanie sprostać wyzwaniom Polski jutra, wizji naszej przyszłości.

W czasach, kiedy pojawia się największa potrzeba wyrazistego, silnego i zdecydowanego przywództwa, opartego na dalekosiężnej wizji i pozytywnych wartościach, paradoksalnie występuje jego największy deficyt.

Wyzwania, przed jakimi stoi dziś Polska, Europa i świat wymagają przywództwa wyższego stopnia, rzeczywistego przywództwa opartego na wartościach, takiego, które wytyczy nowe kierunki rozwoju, zachęci do wysiłku i solidarności, często do kompromisu. A jest ono konieczne i niezbędne, jako że determinuje wykorzystanie szans oraz wszelkiego potencjału – ludzkiego i gospodarczego, wpływa na jakość funkcjonowania instytucji politycznych, publicznych, przedsiębiorstw prywatnych, państwa i jego gospodarki.

Jak głosi stara gdańska maksyma: „Nec temere, nec timide”, potrzeba nam odnowy społeczeństwa obywatelskiego w duchu poczucia wspólnoty, z odpowiedzialnymi i jednocześnie odważnymi liderami na czele.

Zwykli obywatele muszą wrócić do społecznej i politycznej aktywności – interesując się, głosując, kandydując, wspierając odpowiedzialnych liderów, których poglądy podzielają. Trzeba ich do tego przekonać. Tak pojawi się światło dla naszej przyszłości, dobrego życia w ufności, godności, nadziei. 

Musimy i jesteśmy gotowi się tej nowej rzeczywistości uczyć i ją lepiej zrozumieć, być otwarci na poszukiwanie odpowiedzi i lepszych rozwiązań, aby sprostać społecznej potrzebie przywództwa.

Współczesny świat biznesu i polityki potrzebuje rzeczywistych przywódców, którzy otwarcie komunikują wartości moralne i etyczne, przywódców, którzy szanują wartości innych, swoich zwolenników i współpracowników oraz podwładnych i opierają swoje przywództwo na własnych wartościach. Wtedy przywództwo staje się funkcją indywidualnego charakteru człowieka i jego wartości, współgrając z wartościami zwolenników i nas wszystkich – obywateli.

Trzeba nas obudzić. Nic nie jest dziś tak potężne, jak idea, której czas nadszedł.


Bądźmy razem!

Z każdego miejsca w Polsce i na świecie możesz okazać poparcie dla naszej wspólnej idei.

Zostaw nam swój adres e-mail, a otrzymasz od nas spersonalizowaną deklarację Manifestu Polska 2049 – odpowiedzialni liderzy – odpowiedzialne przywództwo.

redakcja@biznesnafali.pl

Jarosław Waśkiewicz
prezes klubu Marka jest kobietą Businesswoman Club
przewodniczący Rady Ekspertów, redaktor naczelny Biznesu na fali

Related Post