Klub Producentów Reklamowych SAR przedłużył Badanie Producentów 2021 do 22 stycznia

Do badania zaproszone są wszystkie polskie studia produkujące filmy dla komunikacji marketingowej. Tegoroczna edycja badania jest szczególna – wyniki mają pokazać jaki wpływ na produkcję filmów reklamowych ma trwająca pandemia. Studia zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Klubu Producentów Reklamowych SAR do 22 stycznia.

Badanie Producentów odbywa się po raz czwarty. Organizuje je Klub Producentów Reklamowych SAR, który co roku opracowuje raport ukazujący główne trendy w polskiej produkcji reklamowej. Badanie ma charakter ilościowy, analizowane są dane dotyczące setek przeprowadzanych co roku produkcji.

W tym roku klub stawia przed badaniem szczególny cel: jest nim wykazanie, jaki wpływ na produkcję filmów reklamowych miała pandemia.

„W marcu minionego roku, po szoku wywołanym wprowadzonym nagle lock-downem, wielu producentów szybko się pozbierało. Obserwowaliśmy dynamiczną i często spektakularną adaptację produkcji do pandemicznej rzeczywistości. Dzisiaj produkcja wygląda zupełnie inaczej niż rok temu, zarówno na poziomie operacyjnym, na planie filmowym jak i strategicznym, gdzie planuje się treść i zakres realizacji. Na obu tych poziomach nastąpiły znaczące zmiany, a producenci dzięki intensywnej, wspólnej pracy najczęściej byli ich motorem. To są moje obserwacje, badanie pokaże twarde liczby i dane” – mówi Julian Dworak, Dyrektor Klubu Producentów Reklamowych SAR.

Zbieranie danych do Badania Producentów trwa do 15 stycznia, premiera raportu planowana jest na marzec. Tegoroczne dane zostaną ukazane na tle danych z lat poprzednich. Wszystkie poprzednie raporty z Badania Producentów są dostępne na stronie www.kpr.sar.org.pl.

***

Klub Producentów Reklamowych SAR powołany został w styczniu 2018 roku w celu promocji efektywnego postępowania w obszarze produkcji filmów reklamowych, wspierania doskonalenia umiejętności zawodowych producentów i rozwoju wiedzy o produkcji reklamowej oraz promowania produkcji reklamowej jako profesjonalnego działania w obszarze komunikacji marketingowej. Obecnie w skład KPR wchodzi osiem domów produkcyjnych: Dynamo, Film Produkcja, Graffiti, Lucky Luciano, Opus Film, OTO, Papaya i Watchout. Klub działa w strukturach Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR i jest członkiem europejskiej federacji organizacji branżowych producentów filmów reklamowych CFP-E. www.kpr.sar.org.pl

Related Post