Jak pandemia zmienia pracę i zarządzanie? Zapraszamy do debaty TransferHUB 24.03.2021 r.

Praca zdalna prawie z dnia na dzień stała się codziennością dla wielu organizacji i profesji, inne uczą się przetrwać w warunkach niepewności i wielokrotnego zawieszania i wznawiania działalności. O szansach i zagrożeniach nowego status quo opowie prof. Jerzy Kociatkiewicz podczas inauguracji drugiej części kolejnej edycji TransferHUB – inkubatora innowacji społecznych. Wydarzenie w formule online odbędzie się 24 marca o godzinie 10.00.

Rejestracja: https://transferhub.clickmeeting.com/zarzadzanie-ku-wyzwoleniu-i-zniewoleniu

„Zarządzanie ku wyzwoleniu i zniewoleniu” to tytuł inauguracyjnego spotkania nowej odsłony drugiej edycji projektu TransferHUB. Gościem wydarzenia będzie Jerzy Kociatkiewicz, profesor zarządzania w Institute Mines-Télécom Business School we Francji. Współautor publikacji „Zarządzanie w płynnej nowoczesności”. Rozmowę przeprowadzi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, współorganizatora TransferHUB.

Termin spotkania: 24 marca br. (środa), godz. 10:00

Tytuł: „Zarządzanie ku wyzwoleniu i zniewoleniu”

Goście wydarzenia: prof. Jerzy Kociatkiewicz, Julia Koczanowicz-Chondzyńska

Rejestracja: https://transferhub.clickmeeting.com/zarzadzanie-ku-wyzwoleniu-i-zniewoleniu

Impulsem do dyskusji, tłumaczą organizatorzy, jest obserwowany właśnie wielopoziomowy kryzys: zdrowotny, gospodarczy, organizacyjny. Doświadczenia ostatniego roku już podważyły szereg oczywistości zarządzania. Postkryzysowe status quo w wielu aspektach nie przypominać będzie dotychczasowego świata pracy. Zakres i forma zmian zależy od nas, globalnej społeczności organizacji: czy wykorzystamy tę szansę, by stworzyć bardziej inkluzywne warunki dla szczęśliwszej pracy, czy też odwrotnie, wprowadzimy nowe formy wyzysku i inwigilacji. Spotkanie zostanie poświęcone możliwościom i zagrożeniom wynikającym z obecnej sytuacji oraz temu, komu i czemu ma służyć zarządzanie i zarządzający.

Od roku w zarządzaniu i organizacji pracy przechodzimy przyspieszony kurs z nowinek technologicznych i sposobów efektywnego organizowania pracy zespołów. Samo przejście na pracę zdalną wiązało się dla wielu osób i organizacji z niemałym wyzwaniem. Rok później w zasadnie nie wyobrażamy sobie innego trybu pracy. Jaki wpływ na jakość pracy, zarządzania i stosunków międzyludzkich ma pandemia i ekspresowe zmiany, których doświadczyliśmy? Jakie przełożenie na świat pracy może mieć pandemia w kontekście innowacji społecznych? – o tym będę rozmawiać z prof. Kociatkiewiczemmówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

TransferHUB

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. Mają dotyczyć kwestii zatrudnienia w jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Drugi nabór innowacyjnych projektów będzie realizowany na wiosnę 2021 roku. Organizatorzy wkrótce poinformują o dokładnych terminach rozpoczęcia i zakończenia zgłaszania rozwiązań do TransferHUB.

Pandemia pokazała wzajemną zależność kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, znaczenie rozwiązań technologicznych, ale i konieczność zadbania o relacje i dobrostan ludzi. Zmiany na rynku pracy i w samych organizacjach muszą nadążyć za szybko zmieniającą się rzeczywistością, a ich celem powinno być zapewnienie warunków sprzyjających pracownikom: bezpieczeństwu finansowemu, fizycznemu, poczuciu sensu i przynależności. Stajemy przed pytaniem o to, jak zapewnić godną pracę, zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem czy jej przedwczesną utratą. TransferHUB to przestrzeń do tego, aby zmierzyć się z wyzwaniami nowej rzeczywistości w zakresie pracy. Zapraszamy do aktywnego udziału i zgłaszania inicjatyw stanowiących wkład w budowanie zrównoważonego rozwojumówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2020-2023.

PR

Related Post

There are 2 comments

  1. Pingback: Yoga

  2. Pingback: นวมชกมวย

Comments are closed.