Gremium Ekspertów Turystyki – Spotkanie Liderów

Trwa rejestracja uczestników na Gremium Ekspertów Turystyki które odbędzie się 7-9 grudnia 2016 roku w Poznaniu. Zachęcamy do wzięcia udziału w Konferencji wszystkich zaangażowanych w kreowanie rozwoju turystyki w Polsce. Gremium jest platformą integracji środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych, która od lat wspiera Polska Organizacja Turystyczna. To forum przepływu myśli i poglądów oraz miejsce spotkań czołowych osób i środowisk, działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce.

Nie zmienia się też oficjalne przesłanie, jakie towarzyszy spotkaniom. Nauka wizjonerem, władza kreatorem, branża realizatorem a korzyści wspólne. Gremium Ekspertów Turystyki to wydarzenie różniące się od tradycyjnych konferencji, to jedyne w swoim rodzaju spotkanie liderów połączone z warsztatami szkoleniowymi, to wydarzenie różniące się od tradycyjnych konferencji, to przede wszystkim uczestnicy, prowadzone przez nich oficjalne debaty i kuluarowe dyskusje oraz wypracowane wnioski i rekomendacje – podkreślają w oficjalnym zaproszeniu do udziału w VIII edycji Marek Migdal, przewodniczący Zespołu Organizacyjnego i prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, przewodniczący Rady Naukowej.

Minister Dawid Lasek – Gremium Ekspertów Turystyki jest świetnym miejscem do podsumowania roku 2016 oraz do dyskusji jak w innowacyjny sposób promować Polskę i jak budować turystyczne marki regionalne. Na konferencji możemy liczyć na opinię branży turystycznej, środowiska akademickiego oraz samorządu terytorialnego, co jest dla mnie niezwykle ważne.

Zróżnicowany program Gremium pozwoli wszystkim uczestnikom zapoznać się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed turystyką w Polsce. Upływające miesiące pokazują, że rok 2016 będzie dobry dla polskiej turystyki. Dzięki dyskusji podczas Gremium możemy wypracować rozwiązania pokazujące, co robić aby było jeszcze lepiej. Motywem przewodnim GREMIUM jest WSPÓŁPRACA, budowanie „mostów” łączących różne środowiska: urzędników, przedsiębiorców, naukowców, działaczy. W bardzo bogatym programie warsztatów szkoleniowych każdy z osobna znajdzie coś dla siebie, a podczas obrad plenarnych wspólnie porozmawiamy o kluczowych zagadnieniach polskiej turystyki.

Prezes Wojciech Fedyk – Kolejna edycja Gremium Ekspertów Turystyki pokazuje, że to wydarzenie nie tylko spełniło w minionych latach stawiane wobec niego oczekiwania, ale jest też imprezą, która sama ma wobec uczestników wymagania. Poziom merytoryczny Gremium jest, bowiem tym, co stanowi o jego istocie. Organizatorzy ustawili wysoko poprzeczkę i dziś przedmiot licznych debat i prezentacji jest przedstawiany na najwyższym, oczekiwanym przez uczestników i gości, poziomie. Stworzyli wydarzenie będące już marką. Dzięki zaangażowaniu wybitnych ekspertów i praktyków, mających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów badawczych i marketingowych Gremium jest spotkaniem nobilitującym i wyznaczającym kierunki rozwoju turystki w Polsce. Szeroka wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów a także konwersja specjalistycznej wiedzy w koncepcje wdrażane już przez konkretne podmioty w miastach i regionach niewątpliwie wynika z potencjału intelektualnego, który generuje Gremium, ale także zaangażowaniu i odpowiedzialności uczestników, dla których coroczne spotkanie jest asumptem do zmian w obszarach, na których prowadzą działalność. W każdej dziedzinie potrzebni są liderzy, którzy propagują nowinki i są gotowi wprowadzać je w życie. Polska turystyka potrzebuje światłych rozwiązań nie tylko by nie pozostać w tyle na międzynarodowym rynku, ale także sama stanowić wzór do naśladowania przez innych. W moim odczuciu taka właśnie idea towarzyszy kolejnym Gremiom Ekspertów Turystyki i dlatego jest to wydarzenie nie tylko potrzebne, ale wręcz niezbędne, aby tworzyć nową jakość w zarządzaniu turystyką w Polsce.

W materiałach przedkonferencyjnych organizatorzy wskazują również, że spotkanie w ramach Gremium będzie również doskonałą okazją do pierwszych refleksji i nakreślania szczegółowych planów działań na bazie efektów Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy. Te dwa jakże ważne przedsięwzięcia uzupełniają się wzajemnie w ciąg zdarzeń tworzących nową jakość w polskiej turystyce. Gremium wzbogaca o nową wiedzę i doświadczenia, nakreśla aktualne kierunki i rekomenduje właściwe działania. Jeśli przyjąć, że polski biznes ogólnie ma swoje Forum Ekonomiczne w Krynicy to bezsprzecznie Gremium Ekspertów Turystyki jest jego odpowiednikiem dla sektora turystyki.

Zgłoszenia udziału w gremium ekspertów turystyki

Program VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

Formularz zgłoszeniowy

Related Post