Dotacje UE. 64 mln dla Pomorskich Firm – rusza nabór wniosków w Agencji Rozwoju Pomorza

64 mln złotych to pula środków przeznaczona na dotacje dla firm w ogłoszonym właśnie przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP) konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Maksymalna kwota, jaką może pozyskać przedsiębiorca na sfinansowanie wydatków wynosi ponad 1 mln złotych. Wnioski można składać od 1 lutego do 15 marca 2017.  

Co i dla Kogo

„Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne” – ogłoszony konkurs to szansa dla pomorskich firm na zdobycie dofinansowania na dalszy rozwój głównie poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Pozyskane dotacje można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne w ramach trzech typów projektów. Pierwszy, polegający na wprowadzaniu nowych produktów i usług, wpisujących się w inteligentne specjalizacje Pomorza. Projekty z branży informatycznej zdefiniowane są w drugim typie a trzeci obejmuje projekty nastawione na poprawę ekoefektywności w przedsiębiorstwach poprzez wdrożenie nowoczesnych ekologicznych technologii. Przykładowe przedsięwzięcia, które mogą otrzymać dofinansowanie to inwestycje polegające m.in. na zmianie procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakupie maszyn i sprzętu czy rozbudowie zaplecza. Wsparcie finansowe można pozyskać również na poprawę efektywności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierane będą także inwestycje i rozwiązania organizacyjne służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii.

Dofinansowanie otrzymało już 100 projektów

W efekcie pierwszego konkursu ogłoszonego na początku zeszłego roku złożono 416 aplikacji, z czego dofinansowanie otrzymało 100. Ich łączna wartość to ponad 52 mln zł. – „Przez około pół roku trwała weryfikacja wszystkich wniosków. Wyniki konkursu ogłoszono pod koniec października, co czwarty projekt otrzymał dofinansowanie.” – mówi Maciej Frączek, specjalista z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI FE) działającego przy Agencji Rozwoju Pomorza. „Dofinansowanie wynosiło od 45 do nawet 55% wydatków kwalifikujących się do refundacji, dwie firmy uzyskały dofinansowanie przekraczające nawet 1 mln zł” – dodaje Maciej Frączek.

Gdzie szukać informacji

Agencja Rozwoju Pomorza organizuje bezpłatne spotkania informacyjne. Najbliższe, dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” RPO WP 2014 – 2020 odbędzie się 19 stycznia o godzinie 10:00.

Na spotkaniach m.in. o tym, kto może starać się o pozyskanie środków UE, preferowane typy projektów, poziom dofinansowania, kwalifikowalność wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny i zasady wyboru projektów, a także podpisywanie umów.

Informacje można uzyskać w Instytucji Pośredniczącej: (58) 32 33 227, (58) 32 33 158,
oraz w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, (58) 32 33 139, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu. Terminy spotkań oraz dokumentacja konkursowa dostępna na www.arp.gda.pl

Agencja Rozwoju Pomorza

Related Post