Apel przedstawicieli strony społecznej Rady Dialogu Społecznego do rządu ws. budżetu Unii Europejskiej i Planu Odbudowy

Polscy przedsiębiorcy i pracownicy znaleźli się w dramatycznej sytuacji w związku z obostrzeniami wynikającymi z walki z pandemią. Gospodarka i rynek pracy otrzymały w ciągu bieżącego roku poważne ciosy i ich kondycja jest zła. Rządowa pomoc ujęta w kolejnych Tarczach jedynie częściowo jest w stanie zrekompensować skutki wprowadzanych lockdown’ów.  

Dlatego z ogromną nadzieją wypatrujemy zapowiedzianych przez UE środków finansowych, wynikających zarówno z wynegocjowanego w lipcu 2020 r. przez polski Rząd budżetu Unii Europejskiej na kolejne lata, jak i z Planu Odbudowy, w ramach którego Wspólnota przeznaczyła ogromne środki na odbudowę polskiej gospodarki i wsparcie rynku pracy. Zależy nam na zapewnieniu perspektywy rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju, co bez wsparcia ze strony UE będzie znacznie utrudnione  – piszą we wspólnym apelu do rządu przedstawiciele strony społecznej Rady Dialogu Społecznego (Business Centre Club, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego).

Pobierz całe pismo do wglądu


BCC

Related Post