APEL BRANŻY EVENTOWEJ – propozycja rozwiązań dla rządu Premiera Morawieckiego

W imieniu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Klubu Agencji Eventowych SAR oraz Stowarzyszenia Branży Eventowej SAR przedstawiamy oficjalne stanowisko wraz z pismem zawierające propozycję konkretnych inicjatyw po stronie administracji publicznej, w ramach wsparcia dla przedsiębiorstw w tejże branży. Dokument jest stanowiskiem Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Klubu Agencji Eventowych SAR, Stowarzyszenia Branży Eventowej SBE.

Pismo zostało wysłane do:

  • Pana Mateusza Morawieckiego

Prezesa Rady Ministrów

  • Pana Jarosława Gowina

Wiceprezesa Rady Ministrów

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

  • Pana Pawła Borysa

Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju

  • Pana Adama Abramowicza

Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

  • Posłanek i Posłów RP

Related Post