35 milionów dla Uniwersytetu Gdańskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych

Dzisiaj Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu na Program FNP – Międzynarodowe Agendy Badawcze. To specjalny program na tworzenie międzynarodowych centrów badawczych (nazywanych centrami doskonałości) prowadzących badania w zakresie najbardziej aktualnych problemów badawczych. Uniwersytet Gdański po raz drugi znalazł się w gronie laureatów! Tym razem UG otrzymało dofinansowanie w wysokości 35 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, na którego czele stanie prof. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, fizyki i Informatyki UG. Poprzedni MAB dla UG został przyznany na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.

To ogromny sukces, gdyż do tej pory dopiero 7 projektów otrzymało dofinansowanie na realizację w ramach programu MAB i tylko dwie uczelnie w Polsce – Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Warszawski będą realizować po dwa projekty. Dla Gdańska jako ośrodka naukowego to sukces szczególny, gdyż w tej edycji MAB został również przyznany Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu.

 W nowopowstałym na Uniwersytecie Gdańskim Centrum naukowcy będą prowadzić badania w zakresie fundamentalnych zagadnień fizyki kwantowej, komunikacji i informacji kwantowej oraz technologii kwantowych. Działalność Centrum będzie skupiona szczególnie wokół rozwoju nowych technologii, z naciskiem na cyberbezpieczeństwo oraz nowe techniki obliczeniowe. Są to badania, które będą stanowiły podwaliny dla kluczowych w przyszłości branż technologii informatycznych, takich jak bezpieczeństwo i rozwój internetu kwantowego, komputerów kwantowych oraz sieci kwantowych, a także rozwój symulacji kwantowych. Kwantowe szyfry są  całkowicie bezpieczne, a możliwość ich złamania oznaczałaby złamanie praw Natury.

PR

 

Related Post